Menu
Mikroregion Tanvaldsko
MikroregionTanvald

Vytvoření systému separace bioodpadů v Mikroregionu Tanvaldsko

Cílem projektu je snižování množství skládkovaných biologicky rozložitelných složek v komunálních odpadech jeho separací a stoprocentní využití vzniklého kompostu v místě vzniku, ve spádové oblasti Mikroregionu Tanvaldsko.

V projektu jde o zavedení systému domácího a veřejného sběru rostlinných zbytků a bioodpadů:

  • z údržby zeleně zahrad rodinných, bytových domů a objektů příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ, Domy s pečovatelskou péčí, Domovy důchodců apod.)
  • zelených zbytků z kuchyní domácností
  • z údržby veřejné zeleně (parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté plochy v intravilánech obcí)

Následně bude zelený kompost zpracován na v nádobách k tomu uzpůsobených – v domácích kompostérech. Kompostéry zůstanou v majetku obce a budou jednotlivcům i subjektům zapůjčeny zdarma k užívání na základě Smlouvy o zapůjčení.

V rámci tohoto projektu bude vytvořena síť sběrných míst s kompostéry pro separaci bioodpadů v 7 obcích Mikroregionu Tanvaldsko – Harrachově, Kořenově, Smržovce, Velkých Hamrech, Jiřetíně pod Bukovou, Albrechticích v Jizerských horách a Zlaté Olešnici. V kompostérech bude ukládán bioodpad z údržby zeleně zahrad rodinných i bytových domů, objektů příspěvkových organizací, zelených zbytků z kuchyní domácností i z údržby veřejné zeleně. Vzniklý kompost budou využívat držitelé těchto nádob – obce, domácnosti, příspěvkové organizace k zahradním úpravám, úpravě zeleně a rekultivaci pozemků.

Objem kompostérů k zapůjčení pro zástavby rodinných domů bude dle dohody s občany 450 litrů, 700 litrů a 900 litrů (pro biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a domácností).

Kompostéry větších objemů budou umístěny u objektů příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ, Domy s pečovatelskou péčí, Domovy důchodců), v lokalitách, kde vzniká biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně. Objem těchto nádob bude 1 000 litrů a 2 000 litrů.

Umístění kompostérů bude předcházet informační kampaň pro občany regionu, kdy budou seznamováni se způsoby ukládání biologicky rozložitelných odpadů do kompostérů, se způsoby správné a efektivní tvorby kompostu, i s významem separace bioodpadů pro životní prostředí (snížení množství odpadů ukládaných na skládky, snížení dopravního zatížení, možnost využití vzniklého kompostu v místě - k rekultivaci zahrad, pozemků, péči o zeleň i například květiny v soukromých objektech).

Problém zbytkové biomasy je problémem, který je nutné řešit environmentálním způsobem. Tento materiál nemusí být pouze odpadem, ale při správném řešení může být vhodně využit na zlepšení životního prostředí.

  • V rámci projektu bylo zakoupeno celkem 355 kompostérů o objemech 450 – 2 000 litrů.
  • Celkový rozpočet projektu je 1 263 540 Kč, z toho dotace z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí ve výši 85 %, bude činit 1 074 009 Kč.
  • Obce tak ze svých rozpočtů dohromady zaplatí 189 531 Kč.

loga_op_zivotni_prostredi

Datum vložení: 25. 8. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2021 20:44
Autor: Správce Webu

Projekty

Nabídka

Nabídka kanceláře Centra společných služeb Mikroregionu Tanvaldsko

Jsme zapojeni v projektu Stednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MT

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
4
5
8
6
15
7
10
8
7
9
7
10
7
11
8
12
11
13
17
14
11
15
9
16
9
17
10
18
9
19
12
20
15
21
13
22
9
23
9
24
9
25
9
26
10
27
16
28
10
29
9
30
9
31
9
1
11
2
9
3
14
4
12

ČLENSKÉ OBCE

​​

Sídlo

MIKROREGION TANVALDSKA Palackého 359, 468 41 Tanvald

Mikroregion Tanvaldsko

​​

Kancelář

MěÚ Smržovka náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka (1. patro)