Menu
Mikroregion Tanvaldsko
MikroregionTanvald

Projekty

Zobrazeno 1-30 ze 41

Aktuality z komunitního plánování sociálních služeb pro září a říjen

Datum: 14. 9. 2023

Komunitní centrum TULIPAN otevírá novou pobočku v Tanvaldu.

Auto pro KOMUNITNÍ DOPRAVU Mikroregionu Tanvaldsko

Prázdninové aktuality Tanvaldska

Datum: 24. 7. 2023

V prázdninových aktualitách Vás seznamujeme s horkými novinkami na Tanvaldsku: KOMUNITNÍ DOPRAVA a DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE.

Novinky ze sociální oblasti Tanvaldska pro květen a červen 1

Novinky ze sociální oblasti Tanvaldska pro květen a červen

Datum: 7. 6. 2023

Přinášíme letní novinky ze sociální oblasti Mikoregionu Tanvaldska

Novinky ze sociální oblasti Tanvaldska: 2

Jarní novinky ze sociální oblasti Tanvaldska:

Datum: 31. 3. 2023

Přinášíme jarní aktuality z Tanvaldska v sociální oblasti.

Novinky z komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko 1

Únorové novinky z komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 2. 2. 2023

Zprávy ze sociální oblasti Tanvaldska:
1. O komunitním plánování sociálních služeb
2. V Desné začíná nový poskytovatel GLOBAL PARTNER PÉČE, z.ú. - poskytovatel sociální služby osobní asistence
3. Poskytovatelé sociálních služeb na www.sostanvaldsko.cz
4. Dluhové poradny

Tvorba Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko pro rok 2023 byla podpořena z Dotačního fondu Libereckého kraje

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko pro rok 2023

Datum: 4. 1. 2023

Díky podpoře Libereckého kraje může v území pracovat koordinátor procesu komunitního plánování sociálních služeb.
V roce 2022 byl připraven Akční plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko pro rok 2023, který byl schválen zasedáním starostů dne 16.12.2022.

#

Koordinátor procesu komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 1. 11. 2022

Projekt koordinace přímo navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko pro roky 2022 - 2024 vytvořením platformy pro širokou spolupráci v území. Během let 2022 a 2023 jsou připravovány Akční plány rozvoje sociálních služeb.

Projekt Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko 2022 1

Projekt Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko 2022

Datum: 25. 8. 2022

V roce 2022 byla poradenská činnost v rámci Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko opět podpořena Libereckým krajem.

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko 1

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 17. 8. 2022

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro roky 2022 - 2028 byla připravena ve spolupráci s aktivními leadery území.

Operační program Zaměstnanost

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Datum: 18. 3. 2022

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v území Mikroregionu Tanvaldsko pro období 2022 - 2024

Projekt Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko 2021 1

Projekt Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko 2021

Datum: 17. 1. 2022

V roce 2021 byla poradenská činnost v rámci Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko podpořena Libereckým krajem.

#

Pořízení společné projektové dokumentace k Domu sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 22. 9. 2020

Studie Domu sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko, který by měl vzniknout přebudováním nevyužité zchátralé lokality typu BROWNFIELD (budova bývalého Viaflexu ve Smržovce). Studii vytvořila dodavatelská firma Project A plus, s.r.o..

Liberecký kraj

Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko

Datum: 22. 9. 2020

Díky dlouhodobé spolupráci členských obcí Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko a na základě společné vůle byla vytvořena poradenská kancelář - Centrum společných služeb obcím.

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 11. 9. 2020

Dovolujeme si Vás oslovit s průzkumem, jehož cílem je získat informace z území o využívání stávajících sociálních služeb, zjistit poptávku veřejnosti po sociálních službách a shromáždit data o potřebnosti sociálních služeb na Tanvaldsku.

Projekt Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 7. 9. 2020

Děkujeme, že nám pomáháte zlepšit nabídku, služby a směřování rozvoje cestovního ruchu na Tanvaldsku. Lépe tak můžeme monitorovat situaci v cestovním ruchu Mikroregionu Tanvaldsko a zacílit na efektivní rozvoj území.

Plánování regionálního rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 30. 8. 2020

Plánování rozvoje obce má smysl, pojďte se nad budoucností své obce zamyslet s námi a podílejte se na ní. Vždyť jen vy tu budoucnost ve své obci budete žít !!

Projekt Centra společných služeb obcím Tanvaldsko

Datum: 9. 5. 2018

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně také „Centra společných služeb" (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je nový projekt Svazu měst a obcí ČR.

Propagace společného přírodního a kulturního dědictví

Propagace společného přírodního a kulturního dědictví

Datum: 9. 5. 2018

V roce 2017 Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko realizuje projekt „Propagace společného přírodního a kulturního dědictví“, který je finančně podpořen z Fondu mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česko – Polsko, prostřednictvím sdružení Euroregion Nisa.

Účast na projektu PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

Datum: 29. 2. 2016

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko se jako partner Svazu měst a obcí ČR v roce 2014 a 2015 zúčastnil projektu:

Projekt MÍSTA S TRADICÍ

Datum: 24. 8. 2015

Lead partner projektu: Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko
Partner projektu: gmina Stara Kamienica

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO SYSTÉMU SEPARACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

Datum: 20. 7. 2015

Obce svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko podporují snižování celkového množství odpadů

MIKROREGION TANVALDSKA - MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA

MIKROREGION TANVALDSKA - MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA

Datum: 20. 7. 2015

Projekt MIKROREGION TANVALDSKA - MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA naplňuje legislativní požadavky České republiky vedoucí ke snižování podílu biologicky rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládky.

Vytvoření systému separace bioodpadů v Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 25. 8. 2014

Cílem projektu je snižování množství skládkovaných biologicky rozložitelných složek v komunálních odpadech jeho separací a stoprocentní využití vzniklého kompostu v místě vzniku, ve spádové oblasti Mikroregionu Tanvaldsko.

Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky

Datum: 6. 7. 2014

Partnerem projektu je polské město Szklarska Poreba.

Optimalizace a propagace cyklotras česko - polského cyklistického areálu

Datum: 29. 9. 2013

Partnerem projektu je polské město Szklarska Poreba.

Společná propagace a marketing cestovního ruchu

Datum: 18. 3. 2013

Projekt česko – polské přeshraniční spolupráce

Odpočinkové místo Albrechtice v Jiz.horách pod Mariánskou horou

Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska

Datum: 14. 8. 2011

Záměrem tohoto integrovaného projektu, předkládaného 11 obcemi Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko, je vytvoření:

Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 13. 11. 2010

Předmětem tohoto integrovaného projektu je výstavba 4 nových zastávek drážní dopravy a modernizace celkem 18 zastávek autobusové dopravy v území Mikroregionu Tanvaldsko s poměrně zastaralou komunikační sítí.

Příprava projektu: Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska

Datum: 13. 11. 2010

Projekt by měl vytvořit síť přístřešků, odpočívadel, stojanů na kola, laviček i okrasných prvků na místech, která mají co nabídnout turistům ...

Zkvalitňování informací na www.tanvaldsko.info v oblasti cestovního ruchu

Datum: 13. 11. 2010

Předmětem projektu bylo rozšíření funkcí stránek www.tanvaldsko.info, zejména pak částečný redesign webu, připojení kalendáře akcí na Datový sklad Libereckého kraje, zprovoznění vyhledávání v rámci webu.

Zobrazeno 1-30 ze 41

Projekty

Nabídka

Nabídka kanceláře Centra společných služeb Mikroregionu Tanvaldsko

Jsme zapojeni v projektu Stednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MT

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
3
29
3
30
3
31
3
1
1
2
3
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
3
10
3
11
2
12
2
13
2
14
3
15
2
16
6
17
4
18
2
19
2
20
3
21
2
22
2
23
5
24
3
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
3
1
2

ČLENSKÉ OBCE

​​

Sídlo

MIKROREGION TANVALDSKA Palackého 359, 468 41 Tanvald

Mikroregion Tanvaldsko

​​

Kancelář

MěÚ Smržovka náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka (1. patro)