Menu
Mikroregion Tanvaldsko
MikroregionTanvald

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO SYSTÉMU SEPARACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

Obce svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko podporují snižování celkového množství odpadů

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko naplňuje legislativní požadavky České republiky vedoucí ke snižování podílu biologicky rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládky. Zpracoval hned dva projekty na využití kompostovatelných odpadů a požádal o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Projekt s názvem „VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO SYSTÉMU SEPARACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU" aktivně podporuje domácí kompostování. V minulosti byl v některých obcích mikroregionu zrealizován pilotní projekt, ověřující možný zájem občanů o separaci biologicky rozložitelných odpadů v kompostérech. Mikroregion Tanvaldsko tak již v roce 2013 obdržel dotaci z OPŽP na nákup 355 ks kompostérů, které byly zkušebně zapůjčovány domácnostem na základě smlouvy. Projekt ověřil, že zájem občanů o předcházení vzniku odpadů formou domácího kompostování je v obcích opravdu velký.

V letošním roce byla získána dotace z OPŽP na pořízení dalších 1 300 kompostérů pro občany 11 členských obcí (Harrachov, Kořenov, Tanvald, Desná, Jiřetín pod Bukovou, Albrechtice v Jizerských horách, Josefův Důl, Smržovka, Velké Hamry, Plavy, Zásada) v předpokládané hodnotě 4 580 000 Kč, kdy dotace OPŽP a SFŽP bude ve výši 90% výdajů.

Kompostováním rostlinných zbytků z domácností, příspěvkových organizací obce, zahrad a veřejné zeleně vznikne kompost, který budou využívat přímo držitelé těchto nádob. Kompost bude využitý v místě vzniku k zahradním úpravám, úpravě zeleně a rekultivaci pozemků, bez dalších nákladů vzniklých přepravou kompostu. Ročně se tak předpokládá zkompostování a využití více než 1 500 tun bioodpadů v celém regionu a částečně se může začít již letos. V červnu 2015 bylo Mikroregionu Tanvaldsko Rozhodnutím SFŽP potvrzeno poskytnutí dotace. V současné době se připravuje zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodání kompostérů, v měsíci červenec bylo vyhlášeno a poté bude v srpnu vybrán dodavatel kompostérů. Protože jde opravdu o velké množství dodávaných kompostérů, předpokládá se, že se bude moci biologický odpad ukládat do nových kompostérů až koncem srpna a v září.

Kompostéry budou domácnostem zapůjčovány na základě smlouvy o zápůjčce a budou moci být využívány po neomezenou dobu, nejméně však po dobu 5 let.

Uveřejnění veřejné zakázky - https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/porizeni-sbernych-nadob-domacich-komposteru

Ukončení projektu

Projekt VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO SYSTÉMU SEPARACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU s registračním číslem CZ.1.02/4.1.00/15.28402/15241024

byl ukončen nákupem celkem 1 300 ks kompostérů od vítězného dodavatele výběrového řízení, firmy JRK BioWaste Management za 5 360 239,50 Kč včetně DPH.

Celkové výdaje projektu 5 463 479,50 Kč byly vyúčtovány Státnímu fondu životního prostředí. Dotace ve výši 90 % z Operačního programu životní prostředí (85%) a SFŽP (5%) byla v závěru roku 1015 Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko proplacena.

Kompostéry jsou občanům členských obcí DSO Mikroregion Tanvaldsko bezplatně zapůjčovány na základě Smlouvy o výpůjčce dle ust. § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 sb., občanský zákon. Občané o ně budou na základě této smlouvy řádně pečovat po dobu udržitelnosti projektu, hlásit závady a problémy. Poté nádoba přejde do majetku občanů.

Sběrovou nádobu budou domácnosti mít uzavřenou ve svém objektu nebo pozemku. Pro běžné domácnosti jsou vytipovány plastové nádoby s dvojitým dnem a odvětráním o objemu 400 litrů, 800 litrů nebo 1 000 litrů - dle velikosti zahrady. Pro odpady z údržby veřejné zeleně a objektů příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ, Domy s pečovatelskou péčí, Domovy důchodců apod.) budou použity kompostéry o objemu 1 000 litrů a 2 000 litrů.

Z hlediska zachování čistoty vytříděného BRO v bionádobách je upřednostňován systém dobrovolné účasti veřejnosti.

Systém odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu občany a veřejnými subjekty prostřednictvím kompostérů zajišťuje stoprocentní materiálové využití kompostu v místě vzniku, ve spádové oblasti obcí Mikroregionu Tanvaldsko.

600x109xBanner_OPZP_Fond_soudrznosti_CMYK.jpg.pagespeed.ic.P6rcmKiuAp

Datum vložení: 20. 7. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2021 22:47
Autor: Správce Webu

Projekty

Nabídka

Nabídka kanceláře Centra společných služeb Mikroregionu Tanvaldsko

Jsme zapojeni v projektu Stednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MT

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
2
31
2
1
4
2
7
3
4
4
4
5
4
6
3
7
3
8
3
9
4
10
4
11
4
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
2
1
1
2
1

ČLENSKÉ OBCE

​​

Sídlo

MIKROREGION TANVALDSKA Palackého 359, 468 41 Tanvald

Mikroregion Tanvaldsko

​​

Kancelář

MěÚ Smržovka náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka (1. patro)