Menu
Mikroregion Tanvaldsko
MikroregionTanvald

Plánování regionálního rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko

Plánování rozvoje obce má smysl, pojďte se nad budoucností své obce zamyslet s námi a podílejte se na ní. Vždyť jen vy tu budoucnost ve své obci budete žít !!

Nositelem projektu Plánování regionálního rozvoje v Mikroregionu Tanvaldsko (r. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007376), byl svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko a byl realizován od 1. března 2018 do 29. února 2020 s podporou Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

xLogo-podpory-ESF.jpg.pagespeed.ic.Qc-IFmr_Rg

V rámci projektu byly zpracovány Programy rozvoje měst Harrachov, Desná, Velké Hamry, obcí Kořenov, Josefův Důl, Albrechtice v Jizerských horách, Jiřetín pod Bukovou, Plavy, Zlaté Olešnice a městysu Zásada.

Rovněž byl zpracován Program rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko pro roky 2020 - 2026:

Veškeré informace k projektu a dokumenty programů rozvoje obcí lze nalézt zde:

Hlavním cílem projektu bylo zpracování Programu rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko, tedy plánu, podle kterého se bude v následujícím období mikroregion rozvíjet, a to ve všech klíčových oblastech (cestovní ruch, kultura, sport, sociální služby, životní prostředí, doprava, bydlení, podnikání apod.)  Dílčím cílem projektu bylo zpracování programů rozvoje všech zapojených obcí z mikroregionu (Harrachov, Kořenov, Desná, Jiřetín pod Bukovou, Albrechtice v Jizerských horách, Josefův Důl, Plavy, Velké Hamry, Zlatá Olešnice, Zásada; města Tanvald a Smržovka již programy rozvoje zpracovaly). Právě koncepční propojení požadavků a potřeb jednotlivých obcí s aktivitami mikroregionu přinese v území realizaci promyšlených a smysluplných projektů. Výstupem projektu je tedy souhrn rozvojových kroků, opatření a aktivit, které budou následně v jednotlivých obcích a v mikroregionu jako celku uváděny v život.

Součinnost starostů obcí spočívala v předávání a zapůjčení podkladů pro zpracování, v diskusi se zpracovateli, v participaci na organizaci a účasti na setkáních s obyvateli obcí k tématu rozvoje a v konzultaci zpracovaných podkladů k rozvojovým programům. Starostové obcí spoluvytvářeli rozvojovou koncepci celého mikroregionu s ohledem na společné zájmy členských obcí a jejich obyvatel.

Vlastní zpracování rozvojových programů zajistili odborní partneři Mikroregionu Tanvaldsko. Aby plánování rozvoje obcí a mikroregionu mělo smysl a jeho výstupy podporu obyvatel, bylo nezbytné, aby se do projektu zapojili všichni, kdo měli k tématu rozvoje co říci, tedy zástupci obcí (starostové, zastupitelé) a široká veřejnost, a to jak odborná (podnikatelé, představitelé a dalších neziskových organizací), tak i laická. Zejména názory obyvatel na situaci v obcích a jejich představy o rozvoji, požadavky či potřeby, byly pro zpracování programu zásadní a velmi cenné.

Do zpracování projektu se zapojila široká veřejnost dvěma způsoby:

a) dotazníkové šetření v obcích (proběhlo na jaře 2018)

b) veřejná setkání s obyvateli obcí (probíhala postupně, obyvatelé byli předem informováni v místě obvyklým způsobem).

Dotazníkové šetření, jako součást sběru dat z území, proběhlo ve všech obcích v období od května do července 2018 a mělo jak standardní písemnou formou, tak formu elektronickou (vyplňování dotazníků on-line). V celém regionu se do dotazníkového šetření zapojilo téměř 250 respondentů. Dotazník zjišťoval jak pozitivní, tak negativní stránky rozvoje daných obcí. Výsledky šetření jsou k dispozici na webových stránkách www.tanvaldsko.eu

Veřejná setkávání s obyvateli obcí, tzv. komunitní projednávání, probíhala všech obcích na jaře r. 2019. V té době už obyvatelé měli k dispozici výsledky všech analytických prací a mohli se aktivně zapojovat do diskuse k uvedeným zjištěním. Mohli specifikovat své potřeby a přání v obcích, identifikovat problémy, které je nejvíce pálí a navrhovat řešení. O konání veřejných setkání k programům rozvoje obcí byli obyvatelé předem a včas informováni, a to jak na webu projektu, tak obvyklým způsobem v každé obci.

Po důkladné analýze obcí a jejím projednání s veřejností byly zpracovány tzv. návrhové části jednotlivých programů rozvoje obcí. To znamená, že byly specifikovány rozvojové cíle a z nich vycházející opatření a konkrétní aktivity, které by měly být v následujících letech v obcích realizovány a zajistit jejich příznivý rozvoj. Tato část projektu probíhala v létě roku 2019. Široká veřejnost se mohla na podzim téhož roku k budoucímu směřování své obce vyjádřit na dalších veřejných setkáních.


Pro předkládání námětů nemuseli občané využívat jen výše popsané formy spolupráce, tj. dotazníkové šetření a veřejná setkání. Pro komunikaci se zpracovateli mohli využít též elektronickou poštu na adrese planovani@tanvaldsko.eu. Také byl přidán přímo na úvodní stránku projektu www.tanvaldsko.eu přímý odkaz „Kontaktujte nás“. 

Veškeré informace k projektu a dokumenty programů rozvoje obcí i Program rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko lze nalézt zde: www.tanvaldsko.eu.

Přílohy

Program_rozvoje_Mikroregionu_Tanvaldsko_final.pdf

Program_rozvoje_Mikroregionu_Tanvaldsko_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,14 MB
Datum vložení: 30. 8. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2021 22:42
Autor: Správce Webu

Projekty

Nabídka

Nabídka kanceláře Centra společných služeb Mikroregionu Tanvaldsko

Jsme zapojeni v projektu Stednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MT

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
1
29
1
30
1
31
2
1
7
2
5
3
2
4
4
5
3
6
5
7
10
8
9
9
6
10
2
11
3
12
2
13
3
14
6
15
11
16
7
17
3
18
5
19
4
20
3
21
8
22
9
23
5
24
5
25
6
26
5
27
7
28
5
29
10
30
6

ČLENSKÉ OBCE

​​

Sídlo

MIKROREGION TANVALDSKA Palackého 359, 468 41 Tanvald

Mikroregion Tanvaldsko

​​

Kancelář

MěÚ Smržovka náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka (1. patro)