Menu
Mikroregion Tanvaldsko
MikroregionTanvald

MIKROREGION TANVALDSKA - MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA

MIKROREGION TANVALDSKA - MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA

Projekt MIKROREGION TANVALDSKA - MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA naplňuje legislativní požadavky České republiky vedoucí ke snižování podílu biologicky rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládky.

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko zpracoval tento projekt na podporu využití kompostovatelných odpadů a požádal o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Hlavním cílem předkládaného projektu je společné pořízení technologie pro mobilní kompostárnu, která zajistí optimální zhodnocení separovaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů v rámci území 6 obcí Mikroregionu Tanvaldska. Mobilní kompostárna je určena pro zpracování rozmanitých druhů biologicky rozložitelných odpadů a jejich následné uložení do LPDE vaků, kde bioodpad bez vnějšího zápachu po určitou dobu uzraje do kompostu.

Zařízení mobilní kompostárny pořizují společně obce Jiřetín pod Bukovou, Josefův Důl, Tanvald, Velké Hamry, Desná a Plavy. Předpokládají, že společným užíváním díky možné přepravě technologického zařízení mezi obcemi zpracují a využijí v místě až 1 600 tun biologicky rozložitelného odpadu ročně (množství zpracovaného bioodpadu bude monitorováno).

Technologie mobilní kompostárny bude obsahovat vlastní zařízení - jednošnekové kompostovací zařízení, které plní LPDE vaky, s kapacitou min. 9 m3. Dále zahrnuje příslušenství - vakovací zařízení, dopravník sklopný, odpružení, hydraulickou nakládací ruku, ventilátor s hadicí, měřící techniku pro měření vlhkosti a teploty, palubní hydrauliku, vlastní spalovací pohon a dvoustupňovou redukční převodovku pro přepravu, LPDE vaky s větrací hadicí. Technologické zařízení bude doplněno pojízdným štěpkovačem (zařízení určené ke zpracování odpadů z ořezávání stromů a údržby zelených ploch, kdy je tento odpad zpracován na velmi malé částečky, vhodné ke kompostování).

Výčet pořízeného zařízení uzavírá 7 vanových kontejnerů pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů určených ke zpracování v mobilním vakovacím kompostovacím zařízení.

Obce zapojené do tohoto projektu budou shromažďovat biologicky rozložitelný odpad na svém území ve vanových kontejnerech či v jiném sběrném zařízení. Společná mobilní kompostárna bude podle předem dohodnutého harmonogramu přejížďět mezi obcemi, postupně zpracovávat biomasu a ukládat ji kompostovacích vaků. Vaky budou uloženy na území obcí a tím, že jsou uzavřené, nehrozí nebezpečí zápachu v blízkosti uložení vaků.

Náklady tohoto projektu jsou v předpokládané výši 4 100 000 Kč, kdy dotace z OPŽP a SFŽP bude činit 90% uznatelných nákladů projektu.

Očekávaný časový harmonogram realizace projektu je následující:

  • Červen 2015 - Rozhodnutím SFŽP bylo potvrzeno poskytnutí dotace. Připravuje se zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodání kompostérů,
  • Červenec 2015 vyhlášení výběrového řízení, výběr dodavatele.
  • Srpen – září 2015 – výběr dodavatele, zahájení zpracování BRO (zkušební provoz).

Projekt je navržen tak, aby docházelo k postupnému naplňování legislativních požadavků ČR a ke snižování podílu BRKO v SKO ukládaného na skládkách.

Uveřejnění veřejné zakázky - https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/porizeni-technologie-pro-mobilni-kompostarnu


Ukončení projektu

Projekt MIKROREGION TANVALDSKO – MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA s registračním číslem CZ.1.02/4.1.00/15.28399/15250794 byl ukončen nákupem technologie a zařízení od vítězného dodavatele výběrového řízení, firmy ELKOPLAST CZ, s. r. o. za 3 677 553 Kč včetně DPH.

Celkové výdaje projektu 3 840 903,00 Kč byly vyúčtovány Státnímu fondu životního prostředí. Dotace ve výši 90 % z Operačního programu životní prostředí (85%) a SFŽP (5%) byla v závěru roku 1015 Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko proplacena.

Technologie mobilní kompostárny obsahuje jednošnekové kompostovací zařízení, které plní LPDE vaky. Dále zahrnuje příslušenství - vakovací zařízení, dopravník sklopný, odpružení, hydraulickou nakládací ruku, ventilátor s hadicí, měřící techniku pro měření vlhkosti a teploty, palubní hydrauliku, vlastní spalovací pohon s dvoustupňovou redukční převodovku pro přepravu, LPDE vaky s větrací hadicí.

Technologické zařízení je doplněno pojízdným štěpkovačem (zařízení určené ke zpracování odpadů z ořezávání stromů a údržby zelených ploch, kdy je tento odpad zpracován na velmi malé částečky, vhodné ke kompostování).

Výčet pořízeného zařízení uzavírá 7 vanových kontejnerů pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů určených ke zpracování v mobilním vakovacím kompostovacím zařízení.

Zařízení mobilní kompostárny pořizují společně obce Jiřetín pod Bukovou, Josefův Důl, Tanvald, Velké Hamry, Desná a Plavy. Předpokládají, že společným užíváním díky možné přepravě technologického zařízení mezi obcemi zpracují a využijí v místě až 1 600 tun biologicky rozložitelného odpadu ročně.

600x109xBanner_OPZP_Fond_soudrznosti_CMYK.jpg.pagespeed.ic.P6rcmKiuAp

Datum vložení: 20. 7. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2021 22:46
Autor: Správce Webu

Projekty

Nabídka

Nabídka kanceláře Centra společných služeb Mikroregionu Tanvaldsko

Jsme zapojeni v projektu Stednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MT

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
4
5
8
6
15
7
10
8
7
9
7
10
7
11
8
12
11
13
17
14
11
15
9
16
9
17
10
18
9
19
12
20
15
21
13
22
9
23
9
24
9
25
9
26
10
27
16
28
10
29
9
30
9
31
9
1
11
2
9
3
14
4
12

ČLENSKÉ OBCE

​​

Sídlo

MIKROREGION TANVALDSKA Palackého 359, 468 41 Tanvald

Mikroregion Tanvaldsko

​​

Kancelář

MěÚ Smržovka náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka (1. patro)