Menu
Mikroregion Tanvaldsko
MikroregionTanvald

Architektura Mikroregionu Tanvaldsko

mapa architektura MR Tanvaldsko

Ozvěny modliteb a proseb

1. Kostel sv. Archanděla Michaela ve Smržovce

je jednou z nejvýznamnějších pozdně barokních staveb Jablonecka. Byl postaven v letech 1765 - 1781. 

Kostel sv. Archanděla Michaela ve Smržovce

2. Kostel sv. Martina ve Zlaté Olešnici

Tato chráněná památka barokní architektury pochází z roku 1776. Zvon v jeho věži je z roku 1554 a je to památka českého zvonařského umění 16. století.

Kostel sv. Martina ve Zlaté Olešnici

3. Kostel sv. Františka z Pauly v Albrechticích

Stavba kostela byla dokončena v roce 1784. Pyšní se zvonem z roku 1636, varhanami (dílo zdejšího rodáka J. Predigera, ve své době nejuznávanějšího stavitele varhan) a krásným skleněným lustrem. Je to významná kulturní památka v Čechách.

4. Kostel sv. Václava v Harrachově

Na místě původního dřevěného kostela z roku 1788 byl v letech 1822 - 1828 postaven zděný empírový kostel. Jeho chloubou je skleněný barokní lustr z roku 1828 a ojedinělý empírový částečně skleněný oltář z roku 1864.

5. Kostel sv. Víta v Příchovicích

Pseudorománský kostel byl stavěn v letech 1821 - 1862 a tvoří výraznou krajinnou dominantu. Objekt fary slouží jako středisko katolické mládeže.

6. Kostel sv. Františka z Assisi v Tanvaldě

Základní kámen byl položen v roce 1899, vysvěcen byl v roce 1901. Stojí v městské části Šumburk nad Desnou.

7. Kostel Nanebevstoupení Páně v Desné

Je jedním z 5 dochovaných starokatolických kostelů v ČR. Postaven byl v letech 1889 – 1890 v novogotickém slohu. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je z roku 1903.

Zajímavé církevní stavby jsou také v HornímTanvaldě (1789), Horním Polubném (1793) a ve Velkých Hamrech (na Hamrskách z roku 1894, na náměstí z roku 1925).

Poutníče, postůj!

8. Horská kaplička na Mariánské Hoře

zasvěcená Panně Marii, byla postavena v roce 1753 a konaly se k ní Mariánské pouti. Tato tradice byla po zrestaurování kapličky obnovena.

Horská kaplička na Mariánské Hoře

9. Kaplička sv. Anny v Tanvaldě

je jednou z nejpůvabnějších památek drobné barokní architektury v oblasti Jizerských hor. Byla postavena ve druhé polovině 18. století a tehdy měla bohatou vnitřní výzdobu.

10. Kaplička sv. Alžběty v Harrachově

Kamenná kaple v pseudogotickém slohu byla dostavěná v roce 1901. Je zdobená skleněnými vitrážemi. Její zvláštností je skleněný zvon s dřevěným srdcem obaleným kůží.

11. Kaple v Tesařově

V roce 1909 si němečtí evangelíci z okolních obcí postavili osmibokou kapli, aby se spolu s evangelíky z tehdejšího pruského Slezska měli kde scházet. Kaple se stala zdaleka viditelným symbolem této oblasti.

Kaple v Tesařově

12. Kaple sv. Gotharda v Příchovicích

Bleskem téměř zničená kaplička, postavená v roce 1817, byla v roce 2011 obnovena. V srpnu k ní chodí procesí a koná se zde pouť. www.jizerkyprovas.cz

Dnes jsme zde a zítra kde?

13. Riedelova hrobka v Desné

Byla vybudována v letech 1889 – 1890 jako rodinná hrobka sklářského rodu Riedelů. Má podobu novorománsko - gotické kaple s kryptou.

Riedelova hrobka v Desné

14. Mauzoleum v Albrechticích

Monumentální stavba s kopulí se v roce 1934 stala místem věčného odpočinku podnikatele Johanna Schowanka, zakladatele firmy na výrobu dřevěných hraček a perel v Jiřetíně pod Bukovou.

Víra, která zkameněla

15. Panna Maria Bozkovská v Příchovicích

aneb Matička Boží Bozkovská patří k nejkrásnějším plastikám v regionu. Stojí mezi dvěma lípami nedaleko hřbitova.

16., 17. Piety ve Velkých Hamrech a ve Zlaté Olešnici

Obě pískovcová sousoší patří k vzácným památkám lidového kamenického umění z počátku a konce18. století. Z nich mladší je původně polychromované sousoší Piety ve Zlaté Olešnici.

18. Sousoší Nejsvětější Trojice ve Stanovém

Na soklu s reliéfem Jana Nepomuckého se od roku 1836 na kouli obklopené oblaky vznáší Bůh Otec, Kristus a Duch svatý v podobě holubice. Jedná se o významnou památku lidového kamenického umění.

19. Sv. Jan Nepomucký

je pokládán za jednoho z patronů české země a byl lidovými kameníky velmi často spodobňován. V Návarově stojí socha Jana Nepomuckého od roku 1733, v Rejdicích od roku 1793. Příchovice opatruje od začátku 19. století a Horní Polubný od roku 1824.

S dalšími svatými se setkáváme nejenom v kostelech, ale také na mnoha místech ve volné přírodě.

20. - 26. Každý si neseme na bedrech svůj kříž...

20. Tajemný kamenný, tzv. smírčí kříž, je dnes umístěn poblíž smržovského kostela. Kříže spodobňující Krista na kříži dnes už většinou slouží jen jako orientační body v krajině. K některým se vztahují pověsti a legendy, některé spoluvytvářejí místní názvy. Najdeme je i v místech, kde v minulosti někdo tragicky zahynul. Na Tanvaldsku jich je mnoho - jmenujme alespoň 21. Hüttnerův kříž (při žlutě značené cestě od Štěpánky k Tomášovým vrchům), 22. Linkeho kříž (při zeleně značené cestě z Mariánské hory k Mariánskohorským boudám), 23. kříž na Mariánské hoře, 24. Fuchsův kříž (v řečišti Černé Desné), kříže ve Smržovce nebo 25. v Josefově Dole. Krásný kříž můžeme vidět 26. nad Mariánskohorskými boudami v místě zvaném „U plechového Pánaboha." Bez nadsázky lze říci, že všechny (i ty zde nejmenované) jsou drobnými uměleckými dílky a těžko bychom našli dva stejné.

Můj dům, můj hrad

27. Zřícenina hradu Návarov

Kdysi téměř nedobytný hrad stával na soutoku řeky Kamenice a potoka Zlatníku. Je připomínán už v roce 1365. Pro svou polohu v romantické krajině je vyhledávaným turistickým cílem.

Obyvatelé Jizerských hor většinou bydleli v jednoduchých účelně roubených stavbách s pobíjeným štítem, přizpůsobených zdejším klimatickým podmínkám. Původní rozptýlenou zástavbu najdeme v každé obci regionu. Některé z nich patří k pokladům lidové architektury a v současnosti slouží převážně k rekreačním účelům.

Zřícenina hradu Návarov

28. Osada Jizerka

Díky zajímavé skladbě romantických roubených i kamenných domů byla v roce 1995 osad Jizerka vyhlášena památkovou rezervací lidové architektury.

29. Mariánská Hora

S cennými ukázkami lidového stavitelství se setkáváme také v osadě Mariánská Hora.

logo

Volný čas

Nabídka

Nabídka kanceláře Centra společných služeb Mikroregionu Tanvaldsko

Jsme zapojeni v projektu Stednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MT

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
6
1
5
2
3
3
6
4
4
5
3
6
4
7
6
8
6
9
4
10
9
11
10
12
8
13
5
14
7
15
5
16
5
17
7
18
10
19
6
20
5
21
5
22
5
23
5
24
8
25
5
26
5
27
4
28
3
29
3
30
3
31
4
1
12
2
6

ČLENSKÉ OBCE

​​

Sídlo

MIKROREGION TANVALDSKA Palackého 359, 468 41 Tanvald

Mikroregion Tanvaldsko

​​

Kancelář

MěÚ Smržovka náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka (1. patro)