Menu
Mikroregion Tanvaldsko
MikroregionTanvald

Projekty

Tvorba Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko pro rok 2024 byla podpořena z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2024

Datum: 29. 1. 2024

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko pro rok 2024 byl schválen Usnesením č. 44/2023 dne 15. 12. 2023.

Kompostéry pro Tanvaldsko 1

Kompostéry pro Tanvaldsko

Datum: 5. 1. 2024

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií: pořízení 580 kompostérů a 1 štěpkovače.

Projekt Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko 2023 1

Projekt Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko 2023

Datum: 20. 12. 2023

V roce 2023 byla poradenská činnost v rámci Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko již poněkolikáté podpořena Libereckým krajem.

Aktuality z komunitního plánování sociálních služeb pro září a říjen 1

Aktuality z komunitního plánování sociálních služeb pro září a říjen

Datum: 14. 9. 2023

Komunitní centrum TULIPAN otevírá novou pobočku v Tanvaldu.

Auto pro KOMUNITNÍ DOPRAVU Mikroregionu Tanvaldsko

Prázdninové aktuality Tanvaldska

Datum: 24. 7. 2023

V prázdninových aktualitách Vás seznamujeme s horkými novinkami na Tanvaldsku: KOMUNITNÍ DOPRAVA a DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE.

Novinky ze sociální oblasti Tanvaldska pro květen a červen 1

Novinky ze sociální oblasti Tanvaldska pro květen a červen

Datum: 7. 6. 2023

Přinášíme letní novinky ze sociální oblasti Mikoregionu Tanvaldska

Novinky ze sociální oblasti Tanvaldska: 2

Jarní novinky ze sociální oblasti Tanvaldska:

Datum: 31. 3. 2023

Přinášíme jarní aktuality z Tanvaldska v sociální oblasti.

Novinky z komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko 1

Únorové novinky z komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 2. 2. 2023

Zprávy ze sociální oblasti Tanvaldska:
1. O komunitním plánování sociálních služeb
2. V Desné začíná nový poskytovatel GLOBAL PARTNER PÉČE, z.ú. - poskytovatel sociální služby osobní asistence
3. Poskytovatelé sociálních služeb na www.sostanvaldsko.cz
4. Dluhové poradny

Tvorba Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko pro rok 2023 byla podpořena z Dotačního fondu Libereckého kraje

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko pro rok 2023

Datum: 4. 1. 2023

Díky podpoře Libereckého kraje může v území pracovat koordinátor procesu komunitního plánování sociálních služeb.
V roce 2022 byl připraven Akční plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko pro rok 2023, který byl schválen zasedáním starostů dne 16.12.2022.

Koordinátor procesu komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko

Koordinátor procesu komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 1. 11. 2022

Projekt koordinace přímo navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko pro roky 2022 - 2024 vytvořením platformy pro širokou spolupráci v území. Během let 2022 a 2023 jsou připravovány Akční plány rozvoje sociálních služeb.

Projekt Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko 2022 1

Projekt Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko 2022

Datum: 25. 8. 2022

V roce 2022 byla poradenská činnost v rámci Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko opět podpořena Libereckým krajem.

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko 1

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 17. 8. 2022

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro roky 2022 - 2028 byla připravena ve spolupráci s aktivními leadery území.

Operační program Zaměstnanost

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Datum: 18. 3. 2022

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v území Mikroregionu Tanvaldsko pro období 2022 - 2024

Projekt Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko 2021 1

Projekt Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko 2021

Datum: 17. 1. 2022

V roce 2021 byla poradenská činnost v rámci Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko podpořena Libereckým krajem.

Pořízení společné projektové dokumentace k Domu sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko

Pořízení společné projektové dokumentace k Domu sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 22. 9. 2020

Studie Domu sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko, který by měl vzniknout přebudováním nevyužité zchátralé lokality typu BROWNFIELD (budova bývalého Viaflexu ve Smržovce). Studii vytvořila dodavatelská firma Project A plus, s.r.o..

Liberecký kraj

Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko

Datum: 22. 9. 2020

Díky dlouhodobé spolupráci členských obcí Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko a na základě společné vůle byla vytvořena poradenská kancelář - Centrum společných služeb obcím.

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 11. 9. 2020

Dovolujeme si Vás oslovit s průzkumem, jehož cílem je získat informace z území o využívání stávajících sociálních služeb, zjistit poptávku veřejnosti po sociálních službách a shromáždit data o potřebnosti sociálních služeb na Tanvaldsku.

Projekt Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 7. 9. 2020

Děkujeme, že nám pomáháte zlepšit nabídku, služby a směřování rozvoje cestovního ruchu na Tanvaldsku. Lépe tak můžeme monitorovat situaci v cestovním ruchu Mikroregionu Tanvaldsko a zacílit na efektivní rozvoj území.

Plánování regionálního rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 30. 8. 2020

Plánování rozvoje obce má smysl, pojďte se nad budoucností své obce zamyslet s námi a podílejte se na ní. Vždyť jen vy tu budoucnost ve své obci budete žít !!

Projekt Centra společných služeb obcím Tanvaldsko

Datum: 9. 5. 2018

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně také „Centra společných služeb" (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je nový projekt Svazu měst a obcí ČR.

Propagace společného přírodního a kulturního dědictví

Propagace společného přírodního a kulturního dědictví

Datum: 9. 5. 2018

V roce 2017 Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko realizuje projekt „Propagace společného přírodního a kulturního dědictví“, který je finančně podpořen z Fondu mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česko – Polsko, prostřednictvím sdružení Euroregion Nisa.

Účast na projektu PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

Datum: 29. 2. 2016

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko se jako partner Svazu měst a obcí ČR v roce 2014 a 2015 zúčastnil projektu:

Projekt MÍSTA S TRADICÍ

Datum: 24. 8. 2015

Lead partner projektu: Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko
Partner projektu: gmina Stara Kamienica

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO SYSTÉMU SEPARACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

Datum: 20. 7. 2015

Obce svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko podporují snižování celkového množství odpadů

MIKROREGION TANVALDSKA - MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA

MIKROREGION TANVALDSKA - MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA

Datum: 20. 7. 2015

Projekt MIKROREGION TANVALDSKA - MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA naplňuje legislativní požadavky České republiky vedoucí ke snižování podílu biologicky rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládky.

Vytvoření systému separace bioodpadů v Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 25. 8. 2014

Cílem projektu je snižování množství skládkovaných biologicky rozložitelných složek v komunálních odpadech jeho separací a stoprocentní využití vzniklého kompostu v místě vzniku, ve spádové oblasti Mikroregionu Tanvaldsko.

Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky

Datum: 6. 7. 2014

Partnerem projektu je polské město Szklarska Poreba.

Optimalizace a propagace cyklotras česko - polského cyklistického areálu

Datum: 29. 9. 2013

Partnerem projektu je polské město Szklarska Poreba.

Společná propagace a marketing cestovního ruchu

Datum: 18. 3. 2013

Projekt česko – polské přeshraniční spolupráce

Odpočinkové místo Albrechtice v Jiz.horách pod Mariánskou horou

Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska

Datum: 14. 8. 2011

Záměrem tohoto integrovaného projektu, předkládaného 11 obcemi Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko, je vytvoření:

Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 13. 11. 2010

Předmětem tohoto integrovaného projektu je výstavba 4 nových zastávek drážní dopravy a modernizace celkem 18 zastávek autobusové dopravy v území Mikroregionu Tanvaldsko s poměrně zastaralou komunikační sítí.

Příprava projektu: Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska

Datum: 13. 11. 2010

Projekt by měl vytvořit síť přístřešků, odpočívadel, stojanů na kola, laviček i okrasných prvků na místech, která mají co nabídnout turistům ...

Zkvalitňování informací na www.tanvaldsko.info v oblasti cestovního ruchu

Datum: 13. 11. 2010

Předmětem projektu bylo rozšíření funkcí stránek www.tanvaldsko.info, zejména pak částečný redesign webu, připojení kalendáře akcí na Datový sklad Libereckého kraje, zprovoznění vyhledávání v rámci webu.

Společný česko – polský marketing cestovního ruchu v příhraničním regionu

Datum: 13. 11. 2010

Projekt se zabývá přípravou, překlady, vydáním, představením a distribucí multijazyčných propagačních materiálů - Stezky kulturního a historického dědictví Tanvaldska, česko-polský Kalendář akcí pro rok 2011.

Napojení www.tanvaldsko.info na Datový sklad Libereckého kraje

Datum: 12. 11. 2010

Tento projektový záměr vytvořil technické podmínky pro přebírání a zobrazování informací z Datového skladu na stránkách Mikroregionu Tanvaldsko.

Vzděláváním pro rozvoj Tanvaldska

Datum: 11. 11. 2010

Projekt připravil podmínky pro přenos zkušeností a dobrých příkladů a pro vytváření partnerství mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru, nastartované již předchozími projekty v rámci tohoto dotačního titulu (Šance pro rozvoj Tanvaldska, Poradenství – management pro rozvoj Tanvaldska).

Tanvaldsko - klíč k Jizerským horám

Datum: 30. 10. 2010

Hlavním cílem tohoto projektu, který předložil Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko, bylo zvýšení konkurenceschopnosti, ekonomického, sociálního a kulturního přínosu cestovního ruchu k rozvoji mikroregionu. Šlo především o zkvalitnění informací v cestovním ruchu a marketingu cestovního ruchu.

Tisk a vydání propagačního materiálu projektu Stezky dědictví Tanvaldska

Datum: 30. 10. 2010

Cílem bylo vydání tématického propagačního materiálu v turistické podoblasti s názvem Stezky dědictví Tanvaldska.

Euroregionem Nisa na kole: Česko - polský cyklistický areál

Datum: 30. 10. 2010

Realizace tohoto projektu kompletně a úplně vyznačila všechny cyklotrasy v česko – polském regionu, navazující na známé lokality Českého Ráje, Jablonecka, Krkonoš a Polska.

Poradenství - management pro rozvoj Tanvaldska

Datum: 30. 10. 2010

Cílem projektu Poradenství – management pro rozvoj Tanvaldska bylo připravit cílové skupiny na vznik partnerství v regionu a základní podmínky pro přijímání finanční pomoci v souladu s tematicky zaměřenou místní rozvojovou strategií – Strategií rozvoje mikroregionu Tanvaldsko.

Stezky kulturního a historického dědictví Tanvaldska

Datum: 30. 10. 2010

Projekt na podporu propagace ozubnicové dráhy Tanvald – Kořenov byl zahájen propagační akcí - slavnostním otevřením Muzea Ozubnicové železnice v Kořenově. Muzeum prezentuje a přibližuje návštěvníkům i „domácí“ veřejnosti kulturní památku Ozubnicová železnice Tanvald – Kořenov.

Stezky dědictví pro Tanvaldsko

Datum: 17. 10. 2010

Cílem projektu bylo pomocí metody komunitního rozvoje (tj. za účasti veřejnosti) s názvem „Interpretace místního dědictví“ posílit identitu místa a zvolit nejvhodnější formu prezentace společně shromážděných dat zaměřenou na návštěvníky území i na místní obyvatele.

Partnerstvím k naplňování vize nového mezinárodního česko – polského cyklokoridoru

Datum: 12. 7. 2007

Cílem projektu bylo prostřednictvím partnerství s polským partnerem - Stowaryszeniem cyklistów Szklarska Poreba - propojit cyklotrasy Mikroregionu Tanvaldsko s polským příhraničním regionem.

Vytvoření organizace destinačního managementu Mikroregionu Tanvaldsko

Datum: 31. 8. 2005

Použití dotace z grantového fondu Libereckého kraje z programu Podpory hospodářského rozvoje kraje na projekt s názvem Vytvoření organizace destinačního managementu Mikroregionu Tanvaldsko.

Projekty

Nabídka

Nabídka kanceláře Centra společných služeb Mikroregionu Tanvaldsko

Jsme zapojeni v projektu Stednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MT

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
4
5
8
6
15
7
10
8
7
9
7
10
7
11
8
12
11
13
17
14
11
15
9
16
9
17
10
18
9
19
12
20
15
21
13
22
9
23
9
24
9
25
9
26
10
27
16
28
10
29
9
30
9
31
9
1
11
2
9
3
14
4
12

ČLENSKÉ OBCE

​​

Sídlo

MIKROREGION TANVALDSKA Palackého 359, 468 41 Tanvald

Mikroregion Tanvaldsko

​​

Kancelář

MěÚ Smržovka náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka (1. patro)