Menu
Mikroregion Tanvaldsko
MikroregionTanvald

Projekt MÍSTA S TRADICÍ

Lead partner projektu: Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko
Partner projektu: gmina Stara Kamienica

Projekt je spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko – Polsko pod registračním číslem CZ.3.22/3.2.00/13.03923.

Cílem projektu je propagace a udržování společných kulturních a historických tradic příhraničního území, vytváření podmínek pro usnadnění vzájemných kontaktů příhraničních společenství, které přispívají k prohloubení vztahů mezi lidmi na obou stranách hranice.

Předmětem projektu je kulturní spolupráce příhraničních regionů prostřednictvím tématu, který oba regiony spojuje – podpora tradičních výrob a společného kulturního dědictví. Hlavním vyústěním této spolupráce bude dokumentace společného kulturního dědictví, tvorba textových podkladů a tvorba panelů stezky „Místa s tradicí". Stezka propojí oba příhraniční regiony, podpoří rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru hospodářského rozvoje regionu, podpoří vzájemnou navštěvovanost území a zapojení významných aktérů, aktivních tvůrců i občanů regionu.

V území obcí Mikroregionu Tanvaldsko jsou v průběhu projektu pečlivě sbírány podklady pro tvorbu panelů stezky Místa s tradicí.

Zaměření informačních panelů stezky:

Chceme představit návštěvníkům historii z „lidského" hlediska. Ukázat, jak zde lidé žili, čím se živili, jaké těžkosti museli řešit, jakým oborům a odvětvím se zde dařilo (průmysl – nejen sklářský, ale i např. zemědělství). Čím se zabývali ve volném čase, z čeho se radovali (tvorba – umění, řemesla, spolky, zvelebování kraje...). V popředí je člověk – obyvatel zdejšího drsného kraje, který se musel mnohdy poprat s mnoha těžkostmi, přesto zanechal dalším generacím svoje dílo, které i dnes budí obdiv.

Časové vymezení:

Chceme ukázat, že současné generace mají na co navázat, že žijí v kraji, který má bohatou historii, jejíž pozůstatky kolem sebe můžeme dodnes spatřit (architektura, úpravy krajiny, průmyslové a dopravní stavby atd.). Soustředíme se proto na relativní nedávnou historii 19. a 20. století, neboť toto období přineslo do zdejšího kraje největší změny a formovalo jeho dnešní ráz.

Cílová skupina a cíle:

Panely cílí jednak na turisty a návštěvníky regionu, kteří, byť přijíždějí zejména kvůli pobytu v horské přírodě, si jistě kladou otázky, jak zde lidé dříve žili a čím se zabývali. Na druhé straně bychom chtěli představit historii srozumitelnou formou rovněž obyvatelům regionu, zejména mladé generaci, a přispět tak k postupnému navazování pout se zdejší tradicí, která byla přetrhána historickými událostmi. Jedině tehdy, pokud mají místní k vlastnímu regionu dobrý vztah a chápou jeho přednosti i zvláštnosti, může region prosperovat.

Na českém území bude na základě realizace projektu instalováno 20 vícejazyčných panelů „Místa s tradicí" představující průmyslovou i kulturní minulost, na kterou je možné navázat, dále osobnosti, zajímavosti, příklady. Na polském území bude v rámci tohoto projektu umístěno 23 umělecky vyřezávaných dřevěných panelů, propojujících významná místa regionu představující tradiční výroby, umělecká řemesla, ekologické farmy a kulturní dědictví.

Dalším vyústěním spolupráce na projektu je podpora kulturních tradic a výrob, která proběhne prostřednictvím výměnných výstav tradičních výrobců či regionálních umělců za aktivní přímé účasti samotných tvůrců – přímých nositelů tradic.

Polští tvůrci a regionální umělci se představí v sobotu 25. 10. 2014 ve vile Schowanek v Jiřetíně pod Bukovou na VÝSTAVĚ TRADIČNÍCH VÝROBCŮ POLSKÉHO PŘÍHRANIČNÍHO REGIONU z obce Stara Kamienica. Výrobci se představí symbolicky ve vile Schowanek, vile dříve patřící významné osobnosti regionu Tanvaldska - zakladateli výroby dřevěných hraček. Tato tradiční výroba v podobě dnešní továrny DETOA Albrechtice s.r.o. trvá nepřetržitě již 100 let.  
Pozvánka CZ   
Zaproszenie PL

Čeští regionální tvůrci a výrobci se v Polsku představí dne 8. 11. 2014 v obci Kromnów v Artystycznej Galerii Izerskiej, která vznikla revitalizací evangelického kostela a dnes přitahuje lidi se zájmem o dějiny, milovníky sakrální architektury a všech druhů umění.

V průběhu realizace projektu vzniká komplexně zpracované kulturní dědictví českého i polského regionu. Texty budou použity nejen při tvorbě informačních panelů na naučné stezce, ale i do propagačních materiálů, budou zveřejněny na webu mikroregionu a jistě budou využity v dalších projektech.

Během realizace projektu bude zrealizováno:

  • 2 výstavy tradičních tvůrců (1x na polském území a 1x na českém území)
  • Vznik textových podkladů ke kulturnímu dědictví obou stran hranice
  • Tvorba stezky Místa s tradicí
  • Vydání propagačních materiálů (s publicitou projektu)

Předběžný rozpočet akce:

  • Rozpočet lead partnera projektu 41 122,40 Eur
  • Rozpočet partnera projektu 23.488,9 Eur
  • Celkový rozpočet projektu 64 611,30 Eur

Dobra trvání projektu: Od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015

2x výstava do 30. 11. 2014
1x na české straně polští výrobci
1x na polské straně čeští výrobci
setkání partnerů projektu
 
Trasa, panely i texty naučné stezky do 31. 12. 2014
Odborné textové podklady
Stavební řízení (minimálně zahájení)
Realizace naučné stezky   do 30. 6. 2015
 Setkání partnerů projektu

 

Publicita projektu:

Tento projekt „Místa s tradicí" je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko – Polsko.

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko zveřejňuje Výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky - Zhotovení tisku samonosných informačních desek s potiskem

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko zveřejňuje Výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky - Turistické informační panely ve venkovním provedení

Výstupy z projektu jsou publikovány na stránkách www.tanvaldsko.info v sekci Historie a architektura pod článkem Místa s tradicí.

Přílohy

pozvanka_vystava_jiretin_CZ.pdf

pozvanka_vystava_jiretin_CZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 102,86 kB

pozvanka_vystava_jiretin_PL.pdf

pozvanka_vystava_jiretin_PL.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 95,51 kB
Datum vložení: 24. 8. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2021 22:48
Autor: Správce Webu

Projekty

Nabídka

Nabídka kanceláře Centra společných služeb Mikroregionu Tanvaldsko

Jsme zapojeni v projektu Stednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MT

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
1
29
1
30
1
31
2
1
7
2
5
3
2
4
4
5
3
6
5
7
10
8
9
9
6
10
2
11
3
12
2
13
3
14
6
15
11
16
7
17
3
18
5
19
4
20
3
21
8
22
9
23
5
24
5
25
6
26
5
27
7
28
5
29
10
30
6

ČLENSKÉ OBCE

​​

Sídlo

MIKROREGION TANVALDSKA Palackého 359, 468 41 Tanvald

Mikroregion Tanvaldsko

​​

Kancelář

MěÚ Smržovka náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka (1. patro)