Menu
Mikroregion Tanvaldsko
MikroregionTanvald

Projekt Centra společných služeb

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB OBCÍM TANVALDSKO

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně také „Centra společných služeb" (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je nový projekt Svazu měst a obcí ČR.

Je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO).

Starostové obcí z území DSO Mikroregionu Tan¬valdsko v rámci podpory dobré meziobecní spolupráce uvítali možnost této strukturované pomoci v oblastech právní podpory i v oblasti rozvojových záměrů obcí a do projektu se zapojili.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvořeného CSS dosáhnout:

 1. zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
 2. zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
 3. zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
 4. zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
 5. přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

Projekt tak přispívá k rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných obcím na Tanvaldsku a také bude mít přínos pro jejich občany. Pomůže zajistit dostupnější právní služby, zpřístupní legislativu či podpoří rozvojové záměry obcí i neziskových organizací.

„Centrum společných služeb obcím Tanvaldsko" je otevřené kontaktní centrum pro obce i občany území.

Poskytuje přímo:

 • monitoring dotačních titulů,
 • projektové poradenství obcím,
 • konzultace projektových záměrů neziskovým organizacím a občanům,
 • odborné konzultace k veřejným zakázkám,
 • zpracování vzorových dokumentů k veřejným zakázkám,
 • prosazování společných zájmů např. při vyjednávání s dodavateli služeb obcí (odpady, elektřina, plyn, telekomunikace apod.),
 • spolupráci při zajištění zpracování strategie rozvoje obce,
 • spolupráci při zajištění zpracování územního plánu obce,

Obcím zprostředkuje informace a služby:

 • základní právní poradenství,
 • vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy,
 • zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě,
 • právní poradenství k přípravě obecně závazných vyhlášek,
 • právní poradenství k přípravě právních dokumentů,
 • poradenství v oblasti přenesené působnosti obcí.,
 • přípravu a pravidelnou aktualizaci webových stránek DSO,
 • přípravu Informačního zpravodaje pro občany území,

CSS je také kontaktním centrem pro občany

Jestliže si s něčím nevíte rady nebo ně¬čemu nerozumíte, nestyďte se a obraťte se na nás! Poradíme vám se vším, co se týká života v našem mikroregionu, ať už půjde o zákony či vyhlášky, místní podnikání nebo volnočasové aktivity.

 

Navštívit nás můžete v kanceláři Centra společných služeb v budově Městského úřadu ve Smržovce, Náměstí T. G. Masaryka 600.

 

Kontakty:

Kateřina Preusslerová, manažerka CSS, tel.: 737 761 659 e-mail: katerina.preusslerova@tanvald.info

Tereza Šolcová, specialistka na rozvoj mikroregionu, tel.: 728 685 085, e-mail: solcova@jiretinpb.cz

Letos na jaře se před zahájením projektu konalo dotazníkové šetření, které zjišťovalo, o jaké poradenství mají zapojené obce největší zájem. Výsledek? Obce chtějí společně nejvíc řešit dotace.

Dotace, projektový management a realizace. Právě o ty mají největší zájem dobrovolné svazky obcí (DSO), které se zúčastnily dotazníkové šetření Svazu měst a obcí ČR.

Ze šetření mimo jiné vyplynulo, že 74 % zájemců o CSS už nějaké společné služby pro obce, které jsou součástí DSO, poskytuje.

Stejně tak je poskytuje management DSO Mikroregion Tanvaldsko.

Tabulka: Zájem starostů o zajištění jednotlivých agend

Pořadí Téma Hodnocení
1 Dotace, projektový management a realizace projektů 3,63
2 Pravidelná setkávání zástupců obcí 3,45
3 Sdílení dobré praxe a zkušeností 3,28
4 Veřejné zakázky 3,24
5 Základní poradenství pro obce 3,12
6 Právní podpora (konzultace a odborné právní poradenství) 3,06
7 Společné postupy (nákupy, prodeje a propagace) 2,82
8 Rozvojové aktivity (strategické dokumenty, územní plány apod.) 2,8
9 Vzdělávací aktivity (vzdělávání představitelů obcí) 2,74
10 Ekonomická agenda (účetnictví, ekonomika, personalistika) 2,09
11 Technická a stavební podpora 2,02
12 IT podpora 1,88

 

V rámci projektu bude vydáván Informační zpravodaj a budou zde uveřejňovány informace, dotační zdroje i legislativa k Vašim záměrům a nápadům.

Logolink_CSS

Datum vložení: 31. 10. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2021 13:00

Centrum služeb

Nabídka

Nabídka kanceláře Centra společných služeb Mikroregionu Tanvaldsko

Jsme zapojeni v projektu Stednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MT

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
4
5
8
6
15
7
10
8
7
9
7
10
7
11
8
12
11
13
17
14
11
15
9
16
9
17
10
18
9
19
12
20
15
21
13
22
9
23
9
24
9
25
9
26
10
27
16
28
10
29
9
30
9
31
9
1
11
2
9
3
14
4
12

ČLENSKÉ OBCE

​​

Sídlo

MIKROREGION TANVALDSKA Palackého 359, 468 41 Tanvald

Mikroregion Tanvaldsko

​​

Kancelář

MěÚ Smržovka náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka (1. patro)