Menu
Mikroregion Tanvaldsko
MikroregionTanvald

Centrum společných služeb má za sebou první rok činnosti.

CSS v rámci Mikroregionu Tanvaldsko se díky projektu stalo profesionálním zázemím, které je k dispozici starostům obcí, ale i školám, spolkům i samotným občanům.

Věnuje se a i dále má plánu se věnovat službám, které pro obce představují velkou finanční zátěž s často nejistým výsledkem. Jedná se zejména o oblasti veřejných zakázek, dotačního managementu a právního poradenství.

CSS rozšiřuje svoji nabídku o pomoc při společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek, zejména malého rozsahu, mimo režim zákona. Jedná se o konzultační činnost při jejich vypisování (příprava výzev k podání nabídky, oponentura výzev, které zpracoval externí spolupracovník, pomoc při hodnocení nabídek a „hlídání“ dodržení termínů a dalších povinností, zveřejňování dokumentů na profilu zadavatele atd.).                                                                                                                                Jeden ze starostů toto nazval funkcí „hodného hlídacího psa“, který „zaštěká“, když zjistí nějakou chybu.

Mezi odborné poradenství obcím patří pomoc při řešení každodenních situací, nejčastěji formou konzultací nebo přímo vypracováním návrhů řešení i dokumentů (rozhodnutí, vnitřní předpisy, vyhlášky, smlouvy apod.). Výjimkou nebyla ani pomoc při přípravě zasedání zastupitelstva obce (správné formulace návrhů usnesení, zpracování důvodových zpráv), následně potom pomoc při zpracování zápisu ze zasedání zastupitelstva. Do této skupiny odborného poradenství patří také metodická pomoc v oblasti legislativy, zejména u novel nejrůznějších zákonů a jejich aplikace v praxi.

Starostové nejvíce oceňují, že mají „přítele na telefonu (mailu)“ se kterým mohou konzultovat každodenní záležitosti.

V návaznosti na rychle se měnící povinnosti a svěřené agendy CSS zajišťuje vzdělávání starostů i možnost poradit se nad konkrétním případem s odborníky projektu v oblasti práva. Předchází tak případným sankcím a pokutám za nesplnění zákonných povinností.

CSS připravilo cyklus vzdělávání samosprávy. První počinem je seminář pro starosty, místostarosty, zastupitele i zaměstnance obcí (především malých):

Novela zákona o střetu zájmů dne 25.9.2017 od 9.00 hodin s  lektorkou Lenkou Bártlovou, manažerkou CSS v DSO Severo - Lanškrounsko. Seminář bude doplněn besedou s Petrem Helekalem, předsedou DSO Severo - Lanškrounsko.

Občané využívají služby CSS většinou nepřímo, tj. prostřednictvím svých obcí nebo neziskových organizací, kterým je poskytováno poradenství a zprostředkování informací ze širšího území.

CSS pomáhá Místní akční skupině Rozvoj Tanvaldska, z.s. (zkráceně MAS Rozvoj Tanvaldska – spolek podnikatelů, obcí a neziskových organizací sdružených za účelem rozvoje území a čerpání dotací) ve spolupráci s Mikroregionem Tanvaldsko realizovat společný projekt pod názvem „MAP Tanvaldsko“. Díky tomuto projektu je společně realizováno vzdělávání jak pro pedagogické pracovníky, tak pro veřejnost – rodiče.

Kontakty:

Ing. Kateřina Preusslerová, manažerka CSS, tel.: 737 761 659 e-mail: katerina.preusslerova@tanvald.info

Tereza Šolcová, specialistka na rozvoj mikroregionu, tel.: 728 685 085, e-mail: solcova@jiretinpb.cz

Veronika Hůzlová, specialistka na Veřejné zakázky malého rozsahu, tel.:725 814 977, e-mail: veronika.huzlova@seznam.cz

Datum vložení: 31. 7. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2021 11:51

Centrum služeb

Nabídka

Nabídka kanceláře Centra společných služeb Mikroregionu Tanvaldsko

Jsme zapojeni v projektu Stednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MT

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
4
5
8
6
15
7
10
8
7
9
7
10
7
11
8
12
11
13
17
14
11
15
9
16
9
17
10
18
9
19
12
20
15
21
13
22
9
23
9
24
9
25
9
26
10
27
16
28
10
29
9
30
9
31
9
1
11
2
9
3
14
4
12

ČLENSKÉ OBCE

​​

Sídlo

MIKROREGION TANVALDSKA Palackého 359, 468 41 Tanvald

Mikroregion Tanvaldsko

​​

Kancelář

MěÚ Smržovka náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka (1. patro)