Tanvaldsko

Spolupráce

Výpis partnerů a projektů, na nichž jsme společně spolupracovali

You are here:  Strona główna -> Spolupráce -> Místní akční skupina ROZVOJ TANVALDSKA

Místní akční skupina ROZVOJ TANVALDSKA

There are no translations available.

MAS občanské sdružení Rozvoj Tanvaldska je zaměřeno na všestrannou podporu rozvoje regionu Tanvaldska zejména činnostmi, které směřují ve prospěch obcí, NNO, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů v regionu.

Sdružení má stále zájem o nové členy. Především pak o zemědělce a mladé lidi.

Kudy se bude ubírat rozvoj Tanvaldska po roce 2013? Jaké bude mít priority? Do jakých oblastí budou směřovat dotace ze státních i evropských fondů? Na tyto, ale i další otázky by měla odpovědět strategie regionu, kterou začala připravovat Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska. Nepůjde přitom o dokument připravený „od stolu", ale bude vycházet z přání obyvatel regionu.

Pokud tedy máte nějaké připomínky ke kvalitě života v místě svého bydliště, nebojte se to dát najevo. Hlavně na vás totiž záleží, zda se budou stavět nová hřiště, pořádat vzdělávací kurzy, otevírat nové naučné stezky či ubytovací zařízení. Nebo snad postrádáte v obci stacionáře pro děti či seniory, spolkové prostory nebo více sportovních a společenských akcí? Stačí odpovědět na otázku: „Co byste ve svém bydlišti rádi zachovali, změnili, rozvíjeli, podpořili, vybudovali, opravili...?". Lístek s písemnou odpovědí pak vhoďte do některé z krabic, které jsou na veřejně přístupných místech, například obecních úřadech, v knihovnách, školách, nebo jej můžete také vyplnit níže na této stránce. Svá přání nebo nápady můžete tímto způsobem vyjádřit do konce září 2012 a to sami za sebe za spolky, neziskové organizace, sdružení i podnikatele. Počet přání na osobu není omezen.

Anketní lístky se během října 2012 vyhodnotí a stanou se podkladem pro zpracování SWOT analýzy. Výsledkem pak bude integrovaná strategie rozvoje území MAS Rozvoj Tanvaldska.

Anketní lístek můžete stáhnout také alt zde , vytisknout a vhodit do některé z krabic na veřejně přístupném místě. Můžete jej také vyplnit přímo na webových stránkách MAS Rozvoj Tanvaldska.