Tanvaldsko

Projekty

Projekty v rámci mikroregionu

You are here:  Strona główna -> Projekty -> Účast na projektu PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

Účast na projektu PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

There are no translations available.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko se jako partner Svazu měst a obcí ČR v roce 2014 a 2015 zúčastnil projektu:

„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

zkráceně „Podpora meziobecní spolupráce".

 Svaz měst a obcí ČR společně s Obcemi s rozšířenou působností a Dobrovolnými svazky obcí ČR v roce 2014 zahájili realizaci projektu, jehož cílem bylo vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce (dále jen MOS) v ČR. Spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. To bylo také záměrem Svazu.

Z dlouhodobého hlediska je cílem obcí v ČR výraznější podpora státu pro meziobecní spolupráci, kdy by stát měl výrazně finančně podporovat obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých zákonných kompetencí.

Projekt vytvořil pro podporu spolupráce obcí odborné a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, vytvořily ucelené materiály za jednotlivá území. Ty se staly podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod.

alt Celý text v příloze (PDF).

Další zprávy a přílohy:

alt Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald

alt Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci právního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald

alt Strategie území správního obvodu ORP Tanvald v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a životního prostředí