Tanvaldsko

Projekty

Projekty v rámci mikroregionu

You are here:  Strona główna -> Projekty -> Společný česko – polský marketing cestovního ruchu v příhraničním regionu

Společný česko – polský marketing cestovního ruchu v příhraničním regionu

There are no translations available.

Projekt se zabývá přípravou, překlady, vydáním, představením a distribucí multijazyčných propagačních materiálů - Stezky kulturního a historického dědictví Tanvaldska, česko-polský Kalendář akcí pro rok 2011.

Název projektu: Společný česko – polský marketing cestovního ruchu v příhraničním regionu
Trvání projektu: 1. 8. 2010 - 30. 4. 2011
Financování: Fond mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko – Polsko, financovaný prostřednictví Euroregionu Nisa

Partnerem projektu je Město Szklarska Poreba (www.szklarskaporeba.pl).

Obsah a cíle projektu jsou:

  1. Překlad a vydání multijazyčného úspěšného propagačního materiálu Stezky kulturního a historického dědictví Tanvaldska, mapující kulturní dědictví v regionu. Propagační materiál bude zaměřen zejména na polské turisty (ale také na německé a anglicky mluvící), s mapkou regionu. Tento materiál bude pozvánkou na zážitkovou turistiku v lokalitách české části ERN. Brožurka bude vydána v česko – polské a německo – anglické verzi v celkovém počtu 10 000 kusů.
  2. Společný sběr informací z české i polské strany a vydání prvního společného česko - polského kalendáře kulturních, sportovních a společenských aktivit - Kalendáře akcí pro rok 2011 .
  3. Elektronická podoba graficky zpracovaného Kalendáře akcí 2011 umístěná na webových stránkách partnerů projektu
  4. Tisk česko – polského Kalendáře akcí 2011 v množství 2 000 kusů.
  5. Představení těchto produktů cestovního ruchu na dvou kulturních společenských akcích, první akcí bude například otevírání zimní sezony ve Szklarske Porebě.
  6. Distribuce společně vydaných propagačních materiálů do informačních center v Mikroregionu Tanvaldsko a ve Szklarske Porebě, propagace, publicita projektu.
Celkové výdaje projektu  365 200 Kč (14 608 €)
 z toho dotace z ERDF prostřednictvím ERN  310 420 Kč (12 416,80 €)
 příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko z vlastních zdrojů  54 780 Kč (2 191,20 €)
cesko-polska-spoluprace-cil3
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa.
eu-prekracujeme-hranice
 euroregion_logo2