Tanvaldsko

Projekty

Projekty v rámci mikroregionu

You are here:  Strona główna -> Projekty -> Promocja transgranicznej zimowej oferty turystycznej

Promocja transgranicznej zimowej oferty turystycznej

Partnerem projektu je polskie miasto Szklarska Poręba.

Poprzez realizację projektu Związek Gmin Mikroregion Tanvaldsko (Ziemia Tanwaldzka) oraz miasto Szklarska Poręba wsparli wspólnie obecny potencjał turystyki oraz wzmocnili wzajemną współpracę.

Głównym efektem projektu było stworzenie wspólnej oferty zimowej aktywnej turystyki doznaniowej w postaci ZIMOWEJ MAPY „OKOLICE TANVALDU NA NARTACH" dla szerokich grup docelowych turystów po obu stronach granicy.

Wartością dodaną projektu była współpraca z partnerem projektu przy tworzeniu mapy i realizacji wspólnych partnerskich działań marketingowych i promocyjnych.

Efekty projektu:

  1. Wspólne zbieranie informacji i dokumentów na temat zimowych turystycznych atrakcji, tras biegowych, zjazdowych i innych ofertach zimowych po czeskiej i polskiej stronie. Wydanie czesko-polskiej zimowej mapy promocyjnej regionu tanwaldzkiego z rozszerzeniem do Szklarskiej Poręby z ofertą czeskich i polskich stoków narciarskich, tras biegowych i innymi ofertami ciekawych zimowych działań sportowych. Mapa przejrzyście przedstawia wzajemne powiązanie narciarskich tras biegowych obu regionów, wydana jest po czesku, polsku, niemiecku i angielsku) w łącznej liczbie 10 000 egz.
  2. Uzupełnienie istniejącej strony internetowej Mikroregionu Tanvaldsko o produkty projektu. Na stronie opublikowana jest mapa i opis zimowej oferty turystycznej w wersjach językowych (PL, niem., ang.).
  3. P promocyjno-przyjacielskie spotkanie partnerów projektu z nazwą „TRASA KOLEI ZĘBATEJ NAS ŁĄCZY" na samej granicy – w Jakuszycach ze zwiedzaniem terenu Biegu Piastów. Impreza została zorganizowana dla przedstawicieli partnerów projektu oraz opinii publicznej.
  4. Dystrybucja wspólnie wydanych zimowych narciarskich map do ośrodków informacji w Mikroregionie Tanvaldsko (Tanvald, Smržovka, Kořenov, Desná, Josefův Důl) oraz w ośrodku informacji w Szklarskiej Porębie.
  • Łączne koszty kwalifikowalne projektu to 7 618,75 Eur.
  • Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% wynosi 6 475,94 Eur
  • Z własnych środków gmin członkowskich Mikroregionu Tanvaldsko zostało wyasygnowanych 1 142,81 Eur.

Projekt wsparty został z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Cel 3 Czechy – Polska i współfinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

logo-finance-pl