Tanvaldsko

Projekty

Projekty v rámci mikroregionu

You are here:  Strona główna -> Projekty -> Optymalizacja i promocja tras rowerowych czesko-polskiego kompleksu rowerowego

Optymalizacja i promocja tras rowerowych czesko-polskiego kompleksu rowerowego

Partnerem projektu jest polskie miasto Szklarska Poręba.

Projekt polegał głównie na poprawie jakości technicznej sieci tras rowerowych na terenie Mikroregionu Tanvaldsko z bezpośrednim połączeniem z polskimi trasami okolic Szklarskiej Poręby oraz na realizacji wspólnych, partnerskich działań marketingowych i promocyjnych.

Wartością dodaną projektu było stworzenie wspólnej oferty aktywnej rowerowej turystyki doznaniowej dla szerokich grup docelowych z obu stron granicy oraz z innych regionów Europy.

Podczas realizacji projektu przeprowadzone zostało:

  1. Właściwe podniesienie jakości technicznej oznakowania sieci tras rowerowych przez Mikroregion Tanvaldsko (poprzez dodanie nowych lub wymianę tablic). W ramach optymalizacji oznakowania zainstalowanych zostało łącznie 120 nowych tabliczek oznakowania, tabliczki te są zainstalowane na betonowych podstawach lub umocowane za pomocą mocowań i obejm do słupów. Częścią optymalizacji sieci oznakowania jest renowacja 9 tablic informacyjnych Ścieżki rowerowej Járy Cimrmana.
  2. Wydanie czesko-polskiej kilkujęzycznej promocyjnej mapy rowerowej regionu tanvaldzkiego wraz z okolicami Szklarskiej Poręby „Po Mikroregionie Tanvaldsko na rowerze" z dobrze uwidocznionym wzajemnym skomunikowaniem i połączeniem tras. Na mapie ponadto turysta znajdzie ofertę atrakcji turystycznych dla rowerzystów z czeskiej i polskiej strony. Mapy są do dyspozycji w sezonie letnim 2014 r. w regionalnych ośrodkach informacji oraz na targach turystycznych.
  3. Poprawa jakości strony internetowej Mikroregionu Tanvaldsko z aplikacją mapy atrakcji turystycznych z siecią tras rowerowych regionu tanvaldzkiego z uwzględnieniem skomunikowania z regionem Jablonca, Czeskiego Raju, Karkonoszy i okolicami Szklarskiej Poręby. Aplikacja galerii fotograficznej projektu.
  4. Kampania marketingowa skierowana do mediów regionalnych i ponadregionalnych.
  5. Promocyjna partnerska impreza sportowa „Wspólnie na dwóch kółkach" dnia 15.06.2013 r. Był to rajd rowerowy z Jakuszyc do Jizerki wraz ze spotkaniem partnerów projektu oraz rowerzystów. Wyprawa 30 czeskich rowerzystów wyruszyła pociągiem z Tanvaldu do Jakuszyc, gdzie do wspólnego przejazdu do Jizerki dołączyła grupa 40 polskich uczestników. Wszyscy, w tym dzieci, pokonali różnicę wysokości i trudny teren, a na mecie nagrodzenia zostali małą pamiątką – butelką rowerową oraz małym poczęstunkiem.

Wartością dodaną tego projektu było wzmocnienie partnerskiej współpracy z miastem Szklarska Poręba ukierunkowane na tworzenie kolejnych produktów turystycznych oraz tworzenie wspólnej oferty aktywnej turystyki doznaniowej dla szerokiej grupy docelowej.

  • Łączne koszty kwalifikowalne projektu to 15 692,76 Eur
  • Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% wynosi 13 338,85 Eur
  • Z własnych środków gmin członkowskich Mikroregionu Tanvaldsko zostało wyasygnowanych 2 353,91 Eur – 60 448 Kč

Projekt wsparty został z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Cel 3 Czechy – Polska i współfinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

logo-finance