Tanvaldsko

Projekty

Projekty v rámci mikroregionu

You are here:  Strona główna -> Projekty -> Euroregionem Nisa na kole: Česko - polský cyklistický areál

Euroregionem Nisa na kole: Česko - polský cyklistický areál

There are no translations available.

Realizace tohoto projektu kompletně a úplně vyznačila všechny cyklotrasy v česko – polském regionu, navazující na známé lokality Českého Ráje, Jablonecka, Krkonoš a Polska.

Název projektu: Euroregionem Nisa na kole: Česko – polský cyklistický areál
Trvání projektu: 1.8.2006 - 25.5.2007
Financování: spolufinancováno z Programu příhraniční spolupráce Interreg III A Česko – Polsko

Vznikla tak velmi dobře promyšlená síť cyklotras, která pak umožňuje další rozvoj:

  1. Vytváření různých žánrových i zážitkových okruhů, na jejichž základě budou moci být tvořeny nové produkty cestovního ruchu v kombinací s dalšími službami.
  2. Příprava podmínek pro rozvoj mezinárodního česko-polského cykloareálu s rozvojem služeb „bike and bad“ a služeb s certifikací „Cyklisté vítáni“.
  3. Tvorba unikátních sportovních i zážitkových aktivit pro cykloturisty

Zdůvodnění projektu:

  • Cykloturistika jako výrazný prvek trvale udržitelného rozvoje regionů je zřejmým přínosem pro české i zahraniční turisty, ale i pro místní obyvatelstvo na české i polské straně hranice. Rozvoj cykloturistiky přesvědčuje o svých kladech a přínosech pro venkovské regiony místní obyvatele a lidé zde žijící mohou uvažovat o budování a rozšiřování služeb turistům.
  • Projekt také zlepšil mobilitu obyvatel měst a obcí regionu, dopravní obslužnost a efektivní využití veřejných pozemků.

euroregionem_nisa_na_kole_sDíky tomuto projektu

  • Bylo dále rozvíjeno přeshraniční partnerství a byla doznačena celá síť cyklotras Mikroregionem Tanvaldsko a regionem Sklarska Poreba (dokončení vize nového mezinárodního česko – polského cyklokoridoru).
  • Bylo dokončeno značení všech cyklotras navržených ve Studii nové sítě cyklotras, vytvoření úplné mezinárodní sítě cyklotras propojené se všemi okolními cyklotrasami, včetně polských.
  • Byla vydána společná česko – polská mapa.
  • Vzniklo nové společné česko – polské logo:

Jizerské hory - cyklistický ráj

Góry Izerskie – rowerowy raj

cyklisticky_raj
Celkové výdaje projektu 444 253,- Kč
Výše pomoci z prostředků EU z programu Interreg IIIA 333 190,- Kč
Prostředky z rozpočtu obcí Mikroregionu Tanvaldsko 111 063,- Kč

Tento dokument vznikl v rámci projektu Euroregionem Nisa na kole, který je podpořen z Fondu malých projektů Interreg IIIA prostřednictvím Euroregionu Nisa a je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj).

euroregion_logo