Tanvaldsko

Projekty

Projekty v rámci mikroregionu

You are here:  Strona główna -> Projekty

Propagace společného přírodního a kulturního dědictví

There are no translations available.

V roce 2017 Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko realizuje projekt „Propagace společného přírodního a kulturního dědictví“, který je finančně podpořen z Fondu mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česko – Polsko, prostřednictvím sdružení Euroregion Nisa.

Zajímavé na tomto projektu je, že byl vytvořen jako projekt typu „B“. To znamená, že stejné projekty jsou realizovány ve stejnou dobu na české i na polské straně (na polské straně byl zrealizován podobný projekt „Promocja wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego“).

Więcej…
 
   

Projekt Centra společných služeb obcím Tanvaldsko

There are no translations available.

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně také „Centra společných služeb" (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je nový projekt Svazu měst a obcí ČR. Je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO).

Więcej…
 
   

Účast na projektu PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

There are no translations available.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko se jako partner Svazu měst a obcí ČR v roce 2014 a 2015 zúčastnil projektu:

„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

zkráceně „Podpora meziobecní spolupráce".

Więcej…
 
   

MIKROREGION TANVALDSKA - MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA

There are no translations available.

Projekt MIKROREGION TANVALDSKA - MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA naplňuje legislativní požadavky České republiky vedoucí ke snižování podílu biologicky rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládky.

Więcej…
 
   

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO SYSTÉMU SEPARACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

There are no translations available.

Obce svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko podporují snižování celkového množství odpadů

Więcej…
 
   

Strona 2 z 7