Tanvaldsko

Projekty

Projekty v rámci mikroregionu

You are here:  Strona główna -> Projekty

Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska

There are no translations available.

Záměrem tohoto integrovaného projektu, předkládaného 11 obcemi Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko, je vytvoření:

  • Nové Cyklotrasy č. 3025 Tanvald – Desná doplňující síť cyklotras Mikroregionem Tanvaldsko a propojující Tanvald s Desnou novou bezpečnou spojovací trasou

  • komplexně vybavené sportovně - rekreační doprovodné infrastruktury - sítě odpočívadel s přístřešky na turistických a cyklistických trasách v Mikroregionu Tanvaldsko jako nového produktu cestovního ruchu se vzájemně provázanými informačními a navigačními systémy k významným turistickým atraktivitám

Więcej…
 
   

Společný česko – polský marketing cestovního ruchu v příhraničním regionu

There are no translations available.

Projekt se zabývá přípravou, překlady, vydáním, představením a distribucí multijazyčných propagačních materiálů - Stezky kulturního a historického dědictví Tanvaldska, česko-polský Kalendář akcí pro rok 2011.

Więcej…
 
   

Zkvalitňování informací na www.tanvaldsko.info v oblasti cestovního ruchu

There are no translations available.

Předmětem projektu bylo rozšíření funkcí stránek www.tanvaldsko.info, zejména pak částečný redesign webu, připojení kalendáře akcí na Datový sklad Libereckého kraje, zprovoznění vyhledávání v rámci webu.

Więcej…
 
   

Příprava projektu: Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska

There are no translations available.

Projekt by měl vytvořit síť přístřešků, odpočívadel, stojanů na kola, laviček i okrasných prvků na místech, která mají co nabídnout turistům (vyhlídky s přírodními atraktivitami, přístřešky a odpočivadla s mobiliáři např. v blízkosti a návaznosti na pamětihodnosti a další zajímavosti, kulturní dědictví, zdroje zážitků apod.). Celkem bude pro turisty vybaveno 16 míst. Tato místa budou poskytovat odpočinek, výhled či pohled na turistické atraktivity, zajistí dostupnost těchto turistických atraktivit. Dále tato místa nabídnou orientaci v terénu, informace o dalších trasách, o možnostech dalších výletů a návštěv v regionu. Součástí takto vybavené sítě tras bude i zmapování nabídky služeb pro turisty – orientační systémy.

Więcej…
 
   

Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko

There are no translations available.

Předmětem tohoto integrovaného projektu je výstavba 4 nových zastávek drážní dopravy a modernizace celkem 18 zastávek autobusové dopravy v území Mikroregionu Tanvaldsko s poměrně zastaralou komunikační sítí.

Więcej…
 
   

Strona 4 z 7