Tanvaldsko

Historie oraz architektura

You are here:  Strona główna -> Historie oraz architektura -> ARCHITEKTURA GMINY STARA KAMIENICA

ARCHITEKTURA GMINY STARA KAMIENICA


mapa_architektura_stk_web

Echa próśb i modlitw

30. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Barcinku

Wzmiankowany już w 1400 r. Gotycka budowla rozbudowana w XVI/XVII w. Barokowy ołtarz z 1727 r. Liczne nagrobki rycerskie z lat 1574–80.

31. Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Kopańcu

Wybudowany w stylu gotyckim na początku XVI w. Średniowieczna piaskowcowa chrzcielnica. Dzwon z 1602 r.

arch932. Kościół pw. św. Jerzego w Kromnowie

Kościół drewniany z początku XX w. o konstrukcji zrębowej. Renesansowa kamienna chrzcielnica z 1539 r.

33. Kościół pw. św. Barbary w Małej Kamienicy

Wzmiankowany już w 1399 r. Nietypowa forma prezbiterium. Obecnie trwają prace konserwatorskie odsłaniające średniowieczne freski z końca XV wieku.

arch734. Kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Nowej Kamienicy

Późnogotycki kościół wzmiankowany w 1384 roku. Odbudowany w 1718 roku. Wewnątrz zabytkowe kamienne sakramentarium, chrzcielnica oraz barokowy ołtarz.

35. Kościół pw. św. Katarzyny w Rybnicy

Obiekt został wymieniony w dokumentach z 1369 r. Budowla w stylu wczesnogotyckim. Wewnątrz gotycka kamienna chrzcielnica, ołtarz z połowy XVIII w., obrazy olejne z XVIII w., klasycystyczny prospekt organowy oraz ambona.

36. Kościół pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy

Parafia została erygowana w 1241 r. Obecna świątynia pochodzi z końca XV w. Wieża o wysokości 41 metrów. Ołtarz wczesnobarokowy z II połowy XVII wieku.

arch1037. Kościół pw. św. Barbary w Wojcieszycach

Wybudowany w latach 1760–1763. Główny ołtarz barokowy z obrazem pochodzącym z pracowni Michaela Willmana. Organy z 1762 r., ambona późnobarokowa oraz chrzcielnica rokokowa z piaskowca to tylko niektóre elementy bogatego wyposażenia kościoła.

Spocznij wędrowcze!

Liczne punkty widokowe

Szlaki rowerowe oraz piesze poprowadzone przez Grzbiet Wysoki oraz Grzbiet Kamienicki Gór Izerskich zapewniają możliwość odwiedzenia wielu urokliwych miejsc ze wspaniałymi widokami sięgającymi aż po 60 km.

Dzisiaj jesteśmy tu, a jutro gdzie będziemy?

38. Kaplica grobowa J.S. Brauna w Kopańcu

Zbudowana w 1769 r. dla Jana Samuela Brauna. Późnobarokowa, usytuowana przy kościele w Kopańcu.

Każdy dźwiga swój krzyż...

Krzyże przymierza znajdują się w Starej Kamienicy oraz w Wojcieszycach. W Starej Kamienicy krzyż został wmurowany w wieżę kościoła pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w połowie jej wysokości. Dwa pozostałe krzyże znajdują się w Wojcieszycach (przy drodze z Wojcieszyc do Jeleniej Góry-Cieplic: koło posesji nr 5 oraz w murze przy cmentarzu ewangelickim przy drodze nr 3).

Mój dom, mój gród

arch839. Ruiny zamku w Starej Kamienicy

Kolebka rodu Schaffgotschów. Pierwsze wzmianki z około 1353 r. Wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Ostatni pożar z 1758 r. doprowadził do trwałego uszkodzenia i do dnia dzisiejszego zamek jest ruiną. Dwukondygnacyjna wieża, most łukowy nad fosą oraz podziemia czekają na ponowne zagospodarowanie cennego zabytku.

40. Ruiny zamku w Rybnicy

Rybnicki zamek pochodzi prawdopodobnie z 1234 r. Został opuszczony już na początku XIX w. Do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie jedna jego ściana.

41. Antoniów

W górnej części miejscowości Antoniów (tzw. Boża Góra) można zobaczyć unikalny w skali całego regionu zespół domków przysłupowych z pierwszej połowy XIX w. Większość domów jest wpisana do ewidencji obiektów zabytkowych.

logo-finance