ARCHITEKTURA MIKROREGIONU TANVALD

Array Drukuj Array

mapa_architektura_tnv_web

Echa próśb i modlitw

arch11. Kościół św. Michała Archanioła we Smržovce

Stanowi jedną z najważniejszych budowli późnego baroku okolic Jablonca. Wybudowany w latach 1765–1781.

arch62. Kościół św. Marcina w Zlatej Olešnicy

Zabytek architektury barokowej pochodzi z roku 1776. Dzwon w jego wieży (z roku 1554) stanowi pamiątkę czeskiej sztuki ludwisarskiej XVI w.

3. Kościół św. Franciszka z Pauli w Albrechticach

Jego budowa została zakończona w roku 1784. Kościół może pochwalić się dzwonem z roku 1636, organami (dzieło pochodzącego stąd J. Predigera, ówcześnie najbardziej poważanego budowniczego organów) oraz pięknym, szklanym żyrandolem. Jest to znaczący czeski zabytek kultury.

4. Kościół św. Wacława w Harrachovie

W miejscu starego, pochodzącego z roku 1788, drewnianego kościoła w latach 1822–1828 wybudowany został murowany kościół w stylu empire. Jego chlubą jest szklany barokowy żyrandol z roku 1828 oraz unikatowy empirowy, częściowo szklany ołtarz z 1864 r.

5. Kościół św. Wita w Příchovicach

Pseudoromański kościół zbudowany w latach 1821–1862, stanowi wyraźną dominantę krajobrazu. Budynek plebanii służy jako ośrodek młodzieży katolickiej.

6. Kościół św. Franciszka z Asyżu w Tanvaldzie

Kamień węgielny położony w roku 1899, poświęcony w roku 1901. Znajduje się w dzielnicy Šumburk nad Desną.

7. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Desnie

Jeden z pięciu zachowanych starokatolickich kościołów w Republice Czeskiej. Zbudowany w okresie 1889–1890 w stylu neogotyckim. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pochodzi z roku 1903.

Ciekawe budowle sakralne znajdują się także w: Horním Tanvaldzie (1789), Horním Polubnym (1793) i we Velkich Hamrach (na Hamrskach z roku 1894, na rynku z roku 1925).

Spocznij wędrowcze!

arch38. Górska kapliczka na Marianskej Horze,

Poświęcona Najświętszej Maryi Pannie, została wybudowana w roku 1753, stanowiła cel pielgrzymek mariańskich. Tradycje wznowiono po odrestaurowaniu kapliczki.

9. Kapliczka św. Anny w Tanvaldzie

Stanowi jeden z najurokliwszych drobnych zabytków architektury baroku na terenie Gór Izerskich. Zbudowana w II poł. XVIII w. Odznaczała się bogatym zdobieniem wnętrza.

10. Kapliczka św. Elżbiety w Harrachovie

Kamienna kaplica w pseudogotyckim stylu została zbudowana w roku 1901 i ozdobiona szklanymi witrażami. Jej charakterystycznym rysem jest szklany dzwon z drewnianym sercem owiniętym skórą.

arch511. Kaplica w Tesařovie

W roku 1909 niemieccy ewangelicy z okolicznych wsi zbudowali ośmioboczną kaplicę, aby wraz ze współwyznawcami z wówczas pruskiego Śląska mieć się gdzie spotykać. Kaplica stała się z daleka widocznym symbolem tej okolicy.

12. Kaplica św. Gotarda w Příchovicach

Niemal doszczętnie zniszczona uderzeniem pioruna kapliczka zbudowana w roku 1817 została w 2011 r. odnowiona. W sierpniu odbywają się do niej procesje i odpust.

www.jizerkyprovas.cz

Dzisiaj jesteśmy tu, a jutro gdzie będziemy?

arch213. Grobowiec Riedlów w Desnie

Zbudowany w okresie 1889–1890 jako rodzinny grobowiec szklarskiego rodu Riedlów w formie neoromańsko-neogotyckiej kaplicy z kryptą.

14. Mauzoleum w Albrechticach

Monumentalna budowla z kopułą stała się w roku 1934 miejscem wiecznego spoczynku Johanna Schowanka, założyciela firmy produkującej drewniane zabawki i koraliki w Jiřetínie pod Bukovą.

Wiara zaklęta w kamieniu

15. Matka Boska Bozkovska w Příchovicach

Zwana także Bożą Mateńką Bozkovską, zalicza się do najpiękniejszych rzeźb w regionie. Stoi miedzy dwiema lipami, niedaleko cmentarza.

16., 17. Piety w Velkich Hamrach i w Zlatej Olešnicy

Oba piaskowcowe zespoły figuralne należą do wyjątkowych zabytków ludowej sztuki kamieniarskiej początku i schyłku XVIII w. Młodsza z nich – Pieta w Zlatej Olešnicy – była pierwotnie polichromowana.

18. Zespół figuralny Trójcy Przenajświętszej w Stanovym

Na cokole z reliefem św. Jana Nepomucena od roku 1836 na kuli otoczonej obłokami wznoszą się Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Św. pod postacią gołębicy. Obiekt stanowi znaczący zabytek ludowej sztuki kamieniarskiej.

19. Św. Jan Nepomucen

Uznawany za jednego z patronów ziem czeskich, często przedstawiany przez ludowych kamieniarzy. Figury św. Jana Nepomucena stoją w Návarovie (od roku 1733), w Rejdicach (od roku 1793), Příchovice św. Jan chroni od początku XIX w., Horní Polubný zaś – od roku 1824.

Inne figury spotykamy nie tylko w kościołach, ale i w wielu miejscach w plenerze.

20. - 26. Każdy dźwiga swój krzyż...

20. Tajemniczy kamienny tzw. krzyż przymierza znajduje się w pobliżu smržovskiego kościoła. Krzyże przedstawiające ukrzyżowanego Chrystusa obecnie stanowią już tylko orientacyjne punkty w krajobrazie. Z niektórymi z nich związane są podania i legendy współtworzące lokalne nazwy. Spotkamy je także w miejscach, gdzie w przeszłości ktoś zmarł śmiercią tragiczną. W rejonie Tanvaldu jest ich wiele – wymieńmy chociaż 21. krzyż Hüttnera (przy żółtym szlaku spod Štěpánki do Tomášovych vrchów), 22. krzyż Linkego (przy zielonym szlaku z Marianskiej Hory do Mariánskohorskich boud), 23. krzyż na Marianskiej Horze, 24. krzyż Fuchsa (w korycie Černej Desny), krzyże we Smržovce lub w miejscowości 25. Josefův Důl. Piękny krzyż możemy zobaczyć 26. nad Mariánskohorskimi boudami w miejscu zwanym „U plechového Pánaboha" (dosłownie: „Przy blaszanym Panu Bogu"). Bez przesady można powiedzieć, że wszystkie te obiekty (również te przez nas niewymienione) stanowią niepowtarzalne małe dzieła sztuki.

Mój dom, mój zamek

arch427. Ruiny zamku Návarov

Zamek, kiedyś prawie nie do zdobycia, stał u zbiegu rzeki Kamenice i potoku Zlatnik. Wzmianki o nim pochodzą już z roku 1365. Pełen romantyki, stanowi ulubiony cel wycieczek turystycznych.

Mieszkańcy Gór Izerskich zamieszkiwali przeważnie proste obiekty z drewnianych bali z obłożonym szczytem, dostosowane do miejscowych warunków klimatycznych. Pierwotną, rozsianą zabudowę spotkamy w każdej miejscowości regionu. Niektóre obiekty należą do pereł architektury ludowej, a obecnie służą do celów rekreacyjnych.

28. Osada Jizerka

Dzięki ciekawemu układowi drewnianych oraz kamiennych domów osada Jizerka została w roku 1995 uznana za skansen architektury ludowej.

29. Mariánská Hora

Z cennymi przykładami budownictwa ludowego możemy się spotkać także w osadzie Mariánská Hora.

logo-finance