Tanvaldsko

Projects

Projects developed within the microregion

Navigation:  Home -> Projects -> Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky

Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky

There are no translations available.

Partnerem projektu je polské město Szklarska Poreba.

Realizací projektu podpořili společně Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko a město Szklarska Poreba stávající potenciál cestovního ruchu a posílili vzájemnou spolupráci.

Hlavním výsledkem projektu bylo vytvoření společné turistické nabídky aktivní zážitkové zimní turistiky v podobě ZIMNÍ MAPY „TANVALDSKEM NA LYŽÍCH" pro široké cílové skupiny návštěvníků na obou stranách hranice.

Přidanou hodnotou tohoto projektu byla spolupráce s partnerem projektu na tvorbě mapy a realizace společných marketingových a propagačních partnerských aktivit.

Výsledky projektu:

  1. Společný sběr informací a podkladů o zimních turistických atraktivitách, běžeckých trasách, sjezdovkách a další zimní nabídce z české i polské strany.
  2. Vydání česko – polské propagační zimní lyžařské mapy Tanvaldska s přesahem do Szklarske Poreby s podrobnou nabídkou českých a polských sjezdovek, běžeckých tras a další nabídkou zajímavých zimních sportovních aktivit. Mapa představuje přehledné vzájemné propojení běžeckých tras obou území, je vydána v jazykových mutacích česky, polsky, německy, anglicky) v celkovém počtu 10 000 kusů.
  3. Doplnění webových stránek Mikroregionu Tanvaldsko o výstupy projektu. Na webu je uveřejněna mapa a popis zimní turistické nabídky v jazykových mutacích (Pj, Aj, Nj).
  4. Propagační a přátelské setkání partnerů projektu s názvem „OZUBNICOVÁ ŽELEZNICE NÁS SPOJUJE" přímo na společných hranicích – v hraniční obci Jakuszyce s prohlídkou areálu Bieg Piastów. Akce byla pořádána pro zástupce partnerů projektu i veřejnost.
  5. Distribuce vydaných zimních lyžařských map do informačních center v Mikroregionu Tanvaldsko (Tanvald, Smržovka, Kořenov, Desná, Josefův Důl) a v informačním centru Szklarska Poreba.
  • Celkové uznatelné náklady tohoto projektu jsou 7 618,75 Eur.
  • Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 85 % činí 6 475,94 Eur
  • Z vlastních zdrojů členských obcí Mikroregionu Tanvaldsko je hrazeno 1 142,81 Eur.

Projekt je podpořen z Fondu mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko – Polsko a spolufinancován z ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa.

logo-finance