Tanvaldsko

Projects

Projects developed within the microregion

Navigation:  Home -> Projects -> Optimalizace a propagace cyklotras česko - polského cyklistického areálu

Optimalizace a propagace cyklotras česko - polského cyklistického areálu

There are no translations available.

Partnerem projektu je polské město Szklarska Poreba.

Hlavní náplní projektu bylo technické zkvalitnění sítě cyklotras v Mikroregionu Tanvaldsko s přímým napojením na polské cyklotrasy regionu Szklarske Poreby a dále realizace společných marketingových i propagačních partnerských aktivit.

Přidanou hodnotou tohoto projektu bylo vytvoření společné turistické nabídky aktivní, zážitkové cykloturistiky pro široké cílové skupiny návštěvníků na obou stranách hranice i z dalších evropských regionů.

Během realizace projektu bylo provedeno:

  1. Vlastní technické zkvalitnění značení sítě cyklotras Mikroregionem Tanvaldsko (přidáním nových tabulí nebo výměnou). V rámci optimalizace značení bylo instalováno celkem 120 nových tabulek značení, tyto tabulky jsou instalovány do betonových patek nebo připevněny pomocí úchytek a objímek ke sloupům. Součástí optimalizace sítě značení je rekonstrukce 9 informačních panelů Cyklostezky Járy Cimrmana.
  2. Vydání česko – polské vícejazyčné propagační cyklomapy Tanvaldska s přesahem do Szklarske Poreby „TANVALDSKEM NA KOLE AŽ DO POLSKA" s přehledným vzájemným napojením a propojením. V mapě dále návštěvník nalezne nabídku turistických atraktivit pro cyklisty z českého i polského území. Mapy budou k dostání v letní sezoně 2014 v regionálních informačních centrech nebo na veletrzích cestovního ruchu.
  3. Zkvalitnění stávajících webových stránek Mikroregionu Tanvaldsko s aplikací mapy turistických atraktivit se sítí cyklotras Tanvaldska s napojením na Jablonecko, Český Ráj, Krkonoše a polskou Szklarskou Porebu. Aplikace fotogalerie projektu.
  4. Marketingová kampaň směřovaná do regionálních i nadregionálních medií.
  5. Propagační partnerská sportovní akce „SPOLEČNĚ NA DVOU KOLECH" dne 15. 6. 2013. Šlo o cyklistický přejezd z Jakuszyc na Jizerku a setkání partnerů projektu i cyklistické veřejnosti. Výprava 30 českých cyklistů se vydala vlakem z Tanvaldu do Jakuszyc, kde se ke společnému přejezdu na Jizerku připojila skupina 40 polských účastníků. Všichni, včetně dětí, úspěšně zdolali převýšení i náročnější terén a v cíli byli odměněni malou pozorností – cyklistickou lahví a malým občerstvením.

Přidanou hodnotou tohoto projektu bylo posílení partnerské spolupráce s městem Szklarska Poreba pro tvorbu dalších produktů cestovního ruchu a pro vytváření společné turistické nabídky aktivní, zážitkové dovolené pro široké cílové skupiny návštěvníků.

  • Celkové uznatelné náklady tohoto projektu jsou 15 692,76 Eur
  • Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 85 % činí 13 338,85 Eur
  • Z vlastních zdrojů členských obcí Mikroregionu Tanvaldsko hrazeno 2 353,91 Eur – 60 448 Kč

(Aktuální kurz CZK/EUR k září 2013 je 25,68)

Projekt je podpořen z Fondu mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko – Polsko a spolufinancován z ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa.

logo-finance