Tanvaldsko

Projects

Projects developed within the microregion

Navigation:  Home -> Projects

Tisk a vydání propagačního materiálu projektu Stezky dědictví Tanvaldska

There are no translations available.

Cílem bylo vydání tématického propagačního materiálu v turistické podoblasti s názvem Stezky dědictví Tanvaldska.

Read more...
 
   

Šance pro rozvoj Tanvaldska

There are no translations available.

Cílem projektu bylo obecně připravit a seznámit všechny cílové skupiny na vznik mezisektorového partnerství v regionu a připravit základní podmínky pro přijímání finanční pomoci ze strukturálních fondů EU i v rámci programu LEADER, v souladu s tematicky zaměřenou místní rozvojovou strategií (Strategie rozvoje mikroregionu Tanvaldsko).

Read more...
 
   

Tanvaldsko - klíč k Jizerským horám

There are no translations available.

Hlavním cílem tohoto projektu, který předložil Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko, bylo zvýšení konkurenceschopnosti, ekonomického, sociálního a kulturního přínosu cestovního ruchu k rozvoji mikroregionu. Šlo především o zkvalitnění informací v cestovním ruchu a marketingu cestovního ruchu.

Read more...
 
   

Vytvoření organizace destinačního managementu Mikroregionu Tanvaldsko

There are no translations available.

Použití dotace z grantového fondu Libereckého kraje z programu Podpory hospodářského rozvoje kraje na projekt s názvem Vytvoření organizace destinačního managementu Mikroregionu Tanvaldsko.

Read more...
 
   

Stezky dědictví pro Tanvaldsko

There are no translations available.

Cílem projektu bylo pomocí metody komunitního rozvoje (tj. za účasti veřejnosti) s názvem „Interpretace místního dědictví“ posílit identitu místa a zvolit nejvhodnější formu prezentace společně shromážděných dat zaměřenou na návštěvníky území i na místní obyvatele. Interpretace místního dědictví je představení neboli výklad místa.

Read more...
 
   

Page 6 of 7