Tanvaldsko

Projects

Projects developed within the microregion

Navigation:  Home -> Projects

Projekt MÍSTA S TRADICÍ

There are no translations available.

  • Lead partner projektu: Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko

  • Partner projektu: gmina Stara Kamienica

Projekt je spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko – Polsko pod registračním číslem CZ.3.22/3.2.00/13.03923.

Cílem projektu je propagace a udržování společných kulturních a historických tradic příhraničního území, vytváření podmínek pro usnadnění vzájemných kontaktů příhraničních společenství, které přispívají k prohloubení vztahů mezi lidmi na obou stranách hranice.

Read more...
 
   

Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky

There are no translations available.

Partnerem projektu je polské město Szklarska Poreba.

Read more...
 
   

Vytvoření systému separace bioodpadů v Mikroregionu Tanvaldsko

There are no translations available.

Cílem projektu je snižování množství skládkovaných biologicky rozložitelných složek v komunálních odpadech jeho separací a stoprocentní využití vzniklého kompostu v místě vzniku, ve spádové oblasti Mikroregionu Tanvaldsko.

Read more...
 
   

Optimalizace a propagace cyklotras česko - polského cyklistického areálu

There are no translations available.

Partnerem projektu je polské město Szklarska Poreba.

Hlavní náplní projektu bylo technické zkvalitnění sítě cyklotras v Mikroregionu Tanvaldsko s přímým napojením na polské cyklotrasy regionu Szklarske Poreby a dále realizace společných marketingových i propagačních partnerských aktivit.

Read more...
 
   

Společná propagace a marketing cestovního ruchu

There are no translations available.

Projekt česko – polské přeshraniční spolupráce

  1. Partnerem projektu je Obec Stara Kamienica
  2. Rozpočet projektu 11 176 €
  3. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj 9 499,60 €
Read more...
 
   

Page 3 of 7