Tanvaldsko

Projects

Projects developed within the microregion

Navigation:  Home -> Projects

Plánování regionálního rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko

There are no translations available.

Plánování rozvoje obce má smysl, pojďte se nad budoucností své obce zamyslet s námi a podílejte se na ní. Vždyť jen vy tu budoucnost ve své obci budete žít !!

Nositelem projektu Plánování regionálního rozvoje v Mikroregionu Tanvaldsko (r. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007376), byl svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko a byl realizován od 1. března 2018 do 29. února 2020 s podporou Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Logo podpory ESF

V rámci projektu byly zpracovány Programy rozvoje měst Harrachov, Desná, Velké Hamry, obcí Kořenov, Josefův Důl, Albrechtice v Jizerských horách, Jiřetín pod Bukovou, Plavy, Zlaté Olešnice a městysu Zásada.

Rovněž byl zpracován Program rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko pro roky 2020 - 2026:

Program_rozvoje_Mikroregionu_Tanvaldsko_final.pdf

Veškeré informace k projektu a dokumenty programů rozvoje obcí lze nalézt zde:

https://www.tanvaldsko.eu/

Read more...
 
   

Propagace společného přírodního a kulturního dědictví

There are no translations available.

V roce 2017 Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko realizuje projekt „Propagace společného přírodního a kulturního dědictví“, který je finančně podpořen z Fondu mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česko – Polsko, prostřednictvím sdružení Euroregion Nisa.

Zajímavé na tomto projektu je, že byl vytvořen jako projekt typu „B“. To znamená, že stejné projekty jsou realizovány ve stejnou dobu na české i na polské straně (na polské straně byl zrealizován podobný projekt „Promocja wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego“).

Read more...
 
   

Projekt Centra společných služeb obcím Tanvaldsko

There are no translations available.

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně také „Centra společných služeb" (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je nový projekt Svazu měst a obcí ČR. Je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO).

Read more...
 
   

Účast na projektu PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

There are no translations available.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko se jako partner Svazu měst a obcí ČR v roce 2014 a 2015 zúčastnil projektu:

„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

zkráceně „Podpora meziobecní spolupráce".

Read more...
 
   

MIKROREGION TANVALDSKA - MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA

There are no translations available.

Projekt MIKROREGION TANVALDSKA - MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA naplňuje legislativní požadavky České republiky vedoucí ke snižování podílu biologicky rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládky.

Read more...
 
   

Page 1 of 6

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »