NYC Escorts bestnyescorts.com

Tanvaldsko

Centrum společných služeb obcím Tanvaldsko

Navigation:  Home -> Centrum služeb

Centrum společných služeb obcím Tanvaldsko je vytvořeno v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, vedeného Svazem měst a obcí ČR ve spolupráci s Dobrovolnými svazky obcí.

Obce z území Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko se v rámci dobré meziobecní spolupráce do projektu zapojily. Starostové obcí uvítali tuto strukturovanou pomoc v oblastech právní podpory i v oblasti realizace rozvojových záměrů.
V rámci svého působení Centrum společných služeb realizuje ve spolupráci se svazkem obcí i Místní akční skupinou Rozvoj Tanvaldska mnoho aktivit pro odbornou i širokou veřejnost.

Kontakty na pracovnice Centra společných služeb:
Náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

Ing. Kateřina Preusslerová
manažerka CSS
tel.: 737 761 659
e-mail: katerina.preusslerova@tanvald.info

Tereza Šolcová
specialistka na rozvoj mikroregionu
tel.: 728 685 085
e-mail: solcova@jiretinpb.cz

Veronika Hůzlová
specialistka na Veřejné zakázky malého rozsahu
tel.: 725 814 977
e-mail: veronika.huzlova@seznam.cz

Zde přidáváme jednotlivé příspěvky v průběhu realizace projektu:

Podpora meziobecní spolupráce

Vzájemná spolupráce prostřednictvím Centra společných služeb obcím Mikroregionu Tanvaldsko je klíčem k efektivnějšímu a kvalitnějšímu výkonu veřejné správy i v těch nejmenších obcích.

Děkujeme, že nám pomůžete zlepšit rozvoj CESTOVNÍHO RUCHU NA TANVALDSKU. Vyplněním dotazníku můžeme lépe monitorovat situaci v cestovním ruchu a zacílit na efektivní rozvoj území.

Dotazník spokojenosti s turistickou nabídkou Tanvaldska

Informační zpravodaj MIkroregionu Tanvaldsko č. 7

There are no translations available.

V říjnu 2019 Centrum společných služeb vydává další Zpravodaj Mikroregionu Tanvaldsko, tentokrát již č. 7. Tématem zpravodaje jsou kromě aktuálních informací z Centra společných služeb a informací o dění v Místní akční skupině ROZVOJ TANVALDSKA také zprávy o realizovaných projektech v území a o přípravě Programů rozvoje obcí regionu Tanvaldska.

Zpravodaj doplňuje KALENDÁŘ AKCÍ PRO ZIMNÍ SEZONU 2019/202.

Znovu uveřejňujeme praktické přehledy veřejných služeb pro občany Tanvaldska: sociální služby, zdravotnictví, sportoviště, muzea, kultura a turistická nabídka.

Budeme rádi, když si zpravodaj s přílohami stáhenete a přečtete. Když navštívíte některou z široké nabídky akcí nebo využijete služeb, které region nabízí a poskytuje. Pokud třeba využijete některou z pestré nabídky aktivit pro Váš volný čas.

Přejeme Vám pěkné prožití zimního období na Tanvaldsku, ať jste tu doma nebo na návštěvě.

Zpravodaj_Mikroregionu_Tanvaldsko_7_2019.pdf

Kalendar_akci_ZIMA_2019.2020.pdf

Veřejná_služba-SOCIÁLNÍ_SLUŽBY_MT.pdf

Veřejná_služba-TURISTICKÁ_NABÍDKAVOLNÝ_ČAS_MT.pdf

Veřejná_služba-KULTURA_A_TURISTICKÁ_NABÍDKA_MT.pdf

Veřejná_služba-SPORTOVIŠTĚ_MT.pdf

Veřejná_služba-ZDRAVOTNICTVÍ_MT.pdf

 
   

Příprava programů rozvoje obcí a Mikroregionu Tanvaldsko

There are no translations available.

Centrum společných služeb Tanvaldska se významně podílí na realizaci projektu "Plánování regionálního rozvoje v Mikroregionu Tanvaldsko". Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu - Operačního programu Zaměstnanost. V rámci tohoto projektu jsou připravovány programy rozvoje členských obcí a Program rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko.

Projektovým týmem byly během druhé poloviny roku 2018 a zejména letos zpracovány kompletní analytické podklady a také proběhla dotazníková šetření v členských obcích. Ve všech obcích letos proběhla i veřejná komunitní projednávání a sbírání podnětů občanů.

Analytické podklady (geografická poloha, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, občanská vybavenost obcí, správa obce), dílčí SWOT analýza a zejména výsledky dotazníkových šetření (komentované výsledky šetření mezi občany obcí) lze nalézt na tomto webu: 

www.tanvaldsko.eu

 

 
   

Informační zpravodaj MIkroregionu Tanvaldsko č. 6

There are no translations available.

V dubnu 2019 Centrum společných služeb vydává nový Zpravodaj Mikroregionu Tanvaldsko č. 6.

Tématem zpravodaje je kromě aktuálních informací z Centra společných služeb a dění v Místní akční skupině ROZVOJ TANVALDSKA i příprava projektu Domu sociálních služeb pro celé území Tanvaldska. Informujeme také o společném plánování rozvoje regionu Tanvaldska. Zpravodaj doplňuje KALENDÁŘ LETNÍCH AKCÍ 2019 a turistická nabídky pro naše návštěvníky.

Těšíme se z toho, že si zpravodaj s přílohami stáhenete a přečtete.

web_Zpravodaj_MT_6-2019.pdf

web_PRILOHA_Zpravodaje_MT_6-2019_sluzby-CR.pdf

web_Kalendář_akci_Zpravodaj_MT_6-2019.pdf

 
   

Mezinárodní konference Vyvážený cestovní ruch v příhraniční oblasti

There are no translations available.

Čeká na Vás letos aktivně strávený volný čas nebo nečekaná dovolená plná zážitků v pohraničí?

Centrum společných služeb spolupracuje s Místní akční skupinou ROZVOJ TANVALDSKA, zapsaný spolek, a jedním z výsledků spolupráce je Mezinárodní česko - polská konference "Vyvážený cestovní ruch v krkonošské oblasti česko - polského příhraničí".

Návštěvníci z řad veřejnosti mohou tuto konferenci navštívit dne 26. 3. 2019 v centru SYLVATICA v Jiřetíně pod Bukovou od 10.00 hodin a nahlédnout tak do kuchyně tvorby nových "lákadel" ve cestovním ruchu. Mohou se těšit na horké novinky především z oblasti zážitkové turistiky, nabídky pro rodiny s dětmi, či atraktivních produktů pro děti v polské oblasti.

Pozvanka - mezinárodní konference - 26.3.2019.pdf

 
   

Seminář pro zastupitele "Co je nutné vědět pro práci zastupitelů v obci"

There are no translations available.

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR společně připravili vzdělávací seminář pro zastupitele CO JE NUTNÉ VĚDĚT PRO PRÁCI ZASTUPITELŮ V OBCÍCH, O JEJICH PRAVOMOCÍCH A POVINNOSTECH?

Seminář se uskuteční dne 11. prosince 2018 ve velké zasedací síni Městského úřadu v Tanvaldě (2.p). Školit bude vysoce erudovaný praktik v oboru, dlouholetý zastupitel a také místostarosta Chrudimi, pan Roman Málek, MBA, MSc. Součástí semináře je i občerstvení.

POZVANKA_Vzdelavaci_seminar_pro_zastupitele_SMODSO-MT.pdf

Za Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko se těší na viděnou Centrum společných služeb obcím Tanvaldsko.

 
   

Školení samosprávy k Zákonu o finanční kontrole

There are no translations available.

Centrum společných služeb pro Mikroregion Tanvaldsko ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR zve starosty/místostarosty/zastupitele na vzdělávací seminář "ŠKOLENÍ ZÁKONA O FINANČNÍ KONTROLE" dne 6.12.2018 v Centru Sylvatica v Jiřetíně pod Bukovou.

POZVANKA_Vzdelavaci_seminar_financni_kontrola-DSO-MT.pdf

 
   

Vydání Informačního zpravodaje č. 5 se zimním kalendářem akcí

There are no translations available.

V říjnu 2018 vychází nový Zpravodaj Mikroregionu Tanvaldsko č. 5.

Tématem zpravodaje je kromě aktuálních informací z Centra společných služeb, o dění v Místní akční skupině Rozvoj Tanvaldska, informací o přípravě centra sociálních služeb a regionálním plánování i KALENDÁŘ AKCÍ pro zimní období. Přílohou zpravodaje je seznam organizací a služeb v sociální oblasti.

Informační_zpravodaj_MT_č.5-2018_web.pdf

Informační_zpravodaj_MT_č.5-2018_KALENDAR_AKCÍ_web.pdf

Informační_zpravodaj_MT_č.5-2018_PRILOHAweb.pdf

 
   

Jednáme o vzniku centra sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko

There are no translations available.

Statistické údaje, zprávy médií i pouhý pohled kolem sebe nám potvrzují, že naše populace stárne. Navíc určité procento obyvatelstva trpí nějakým zdravotním omezením, často trvalým. Obce by v tomto ohledu měly být připravené a nečekat, co nabídne či nařídí stát.

Starostové obcí spojených do Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko se shodují, že řízení a rozvoj sociálních služeb musí mít ve svých rukách především obce – samosprávy, aby je mohly operativně řídit dle aktuálních skutečných potřeb občanů v území.

Pro lepší a intenzivnější zajištění potřebných sociálních služeb není nutno zřizovat novou organizaci a stavět nákladný nový objekt. Pro naplnění aktuálních potřeb v regionu je spíše žádoucí zrekonstruovat některou nevyužitou budovu a posílit a propojit všechny stávající sociální služby – ve Smržovce, Tanvaldu, Desné a Velkých Hamrech.

Na základě informací vzešlých z procesu aktualizace komunitního plánování sociálních služeb, oficiálního průzkumu potřeb obcí v ORP Tanvald a zejména s využitím znalostí starostů o potřebách jejich obcí přikročily obce Mikroregionu Tanvaldsko k přípravě záměru pro zřízení společného místa poskytování nových a rozšíření původních sociálních služeb v regionu. Jedná se o vznik Centra sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko se sídlem ve Smržovce a třemi „detašovanými pracovišti“.

CSS Tanvaldsko se na jednání a možné přípravě projektu podílí.

Vznik_Centra_SOCIALNICH_SLUZEB_Mikroregionu_Tanvaldsko_fin.pdf

 
   

Praktický seminář "Aktuální legislativa 2" s Janem HORNÍKEM

There are no translations available.

Centrum společných služeb DSO Mikroregion Tanvaldsko připravilo pokračování vzdělávacích seminářů pro samosprávu obcí.

Srdečnězve na další praktický seminář "Aktuální legislativa 2". Školit bude Jan Horník, specialista na rozvoj mikroregionu ze Svazku obcí Horní Labe.

Pozvanka_skoleni_Aktualni_legislativa2_J.Hornik.pdf

 
   

Seminář pro odbornou pedagogickou veřejnost "Od výběru textu ke sdělnému dětskému přednesu".

There are no translations available.

Další aktivitou Centra společných služeb ve spolupráci s Mikroregionem Tanvaldsko a MAS Rozvoj Tanvaldska je seminář pro odbornou pedagogickou veřejnost, konaný v rámci projektu s názvem „MAP Tanvaldsko“:

"Cesta od výběru textu k přirozenému a sdělnému dětskému přednesu" s vynikající lektorkou MgA. Mirkou Vydrovou

dne 27. března 2018 od 13.00 hodin ve Zlaté Olešnici

MgA. Mirka Vydrová je absolventkou DAMU v oboru Výchovná dramatika a Loutkoherectví

 • je lektorkou seminářů Technika řeči a Práce s hlasem a výrazem
 • je lektorkou kurzů Výchovné dramatiky
 • pracuje v autorském divadle Bořivoj
 • je ZDRAVOTNÍM KLAUNEM

Pozvanka-OD_VÝBĚRU_TEXTU_K_PŘEDNESU-M.Vydrova.pdf

 
   

Page 1 of 3

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transporter Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development