Tanvaldsko

Die Projekte

Die Projekte in der Mikroregion

Navigation:  Startseite -> Projekte -> Tanvaldsko - klíč k Jizerským horám

Tanvaldsko - klíč k Jizerským horám

There are no translations available.

Hlavním cílem tohoto projektu, který předložil Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko, bylo zvýšení konkurenceschopnosti, ekonomického, sociálního a kulturního přínosu cestovního ruchu k rozvoji mikroregionu. Šlo především o zkvalitnění informací v cestovním ruchu a marketingu cestovního ruchu.

Název projektu: Tanvaldsko - klíč k Jizerským horám
Rok: 2005
Financování: Projekt do Grantových schémat Libereckého kraje ve Společném regionálním operačním programu EU (S.R.O.P.), v rámci opatření Podpora služeb pro cestovní ruch na regionální úrovni

Tento projekt vytvořil nový ucelený vícejazyčný systém informací o možnostech cestovního ruchu v mikroregionu Tanvaldsko tvorbou jednotných společných propagačních materiálů, společného informačního serveru, regionálního systému informování turistů, i tvorbou produktů cestovního ruchu. Vymezoval mikroregion a podporou vzniku místního partnerství posiloval soudržnost a patriotismus v něm. Posiloval využití stávajícího i budoucího turistického potenciálu mikroregionu tak, aby došlo k dalšímu rozvoji tohoto potenciálu a k uchování jeho kulturních, přírodních a společenských hodnot. Naplňoval Strategii rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko. Realizoval priority a aktivity, které v regionu citelně chybí a naplňoval i Program rozvoje Libereckého kraje.

V rámci projektu byly realizovány následující aktivity v mikroregionu:

  • PROPAGAČNÍ MATERIÁL – BROŽURA – PRŮVODCE MIKROREGIONEM. Součástí je logo mikroregionu a informace o cyklotrasách, turistických trasách, naučných stezkách, vyhlídkových okruzích, lyžařských trasách a sjezdovkách, kultuře a společenských událostech, doplněná službami.
  • Propagační FILM NA CD ROM s totožným či podrobnějším obsahem.
  • WEBOVÉ STRÁNKY - databáze informací z mikroregionu, aktuální údaje o nabídce v cestovním ruchu, aktuální informace o dění v MR.
  • Jednotný NAVIGAČNÍ SYSTÉM ve všech obcích MR, uvítací tabule na hranicích mikroregionu. Celkem je umístěno cca 120 informačních tabulí s navigací na turistické cíle a 10 větších uvítacích tabulí při příjezdu do regionu.
  • Vytváření PARTNERSTVÍ V REGIONU, na základě kterého jsou společně naplňovány jednotlivé kroky při tvorbě produktů cestovního ruchu
  • Tvorba PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU k rekreaci, zážitkové turistice.
  1. Produkt „PUZZLE“ - skládání turistických zážitků a návštěv
  2. Produkt Stezka dědictví. Využití zajímavostí, pověstí, historických událostí apod. při tvorbě marketingového zpracování tohoto produktu, vzešlého z procesu Interpretace místního dědictví.
  3. Produkt propagační skládačka „Stezka Járy Cimrmana aneb Na kole okolo Liptákova“
Celkové uznatelné výdaje projektu: 1 303 224,- Kč
Výše finanční pomoci z prostředků EU: 977 418,- Kč
Výše finanční pomoci z ostatních národních veřejných prostředků (spoluúčast obcí Mikroregionu Tanvaldsko): 325 806,- Kč

Vydané propagační materiály a produkty v rámci tohoto projektu:

Tanvaldsko – klíč k Jizerským horám

vydán v českém, anglickém, německém a polském jazyce (všechen materiál ve všech mutacích je nyní již rozebrán)

tanvaldsko_klic_k_jizerskym_horam

Puzzle autorky Líby Novotné (v současné době rozebrán)

turisticka_mozaika_1turisticka_mozaika_2_
propagační skládačky jednotlivých obcí Mikroregionu Tanvaldsko k produktu Puzzle (rozebráno) skladacka_tanvald_sskladacka_korenov_sskladacka_albrechtice_sskladacka_plavy_s

EULK_tanvaldsko

Tento dokument vznikl v rámci projektu Tanvaldsko – klíč k Jizerským horám
a je spolufinancován Evropskou unií a Libereckým krajem.