Tanvaldsko

Die Projekte

Die Projekte in der Mikroregion

Navigation:  Startseite -> Projekte -> Stezky dědictví pro Tanvaldsko

Stezky dědictví pro Tanvaldsko

There are no translations available.

Cílem projektu bylo pomocí metody komunitního rozvoje (tj. za účasti veřejnosti) s názvem „Interpretace místního dědictví“ posílit identitu místa a zvolit nejvhodnější formu prezentace společně shromážděných dat zaměřenou na návštěvníky území i na místní obyvatele. Interpretace místního dědictví je představení neboli výklad místa.

Název projektu: Stezky dědictví pro Tanvaldsko
Rok: 2005
Financování: podpora Nadace Partnerství Brno

Prakticky projekt spočíval v přizvání místních rodáků, pamětníků, amatérských i profesionálních historiků, odborníků různých profesí, znalců, fandů, zástupců, důležitých institucí, samosprávy i státní správy na společné setkání. Za pomoci odborných konzultantů celá skupina na tomto setkání společně zvolila nejvhodnější formy interpretace (představení, podání, uspořádání či propagace) shromážděných údajů, nápadů i myšlenek.

Prostřednictvím práce na projektu i na tvorbě výstupů bylo navázáno partnerství v regionu (společenství podobně smýšlejících a tvořivých lidí), které dokázalo vytvořit podklady pro brožurky, představující SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ a které je ochotné pracovat na dalších tématech.

Výstupem projektu bylo sestavení pracovních týmů a vytvoření podkladů třech brožur, které budou moci být využity v cestovním ruchu.

Brožury pro cestovní ruch

Cesta vody aneb Kdyby všeho bylo málo, vody máme v horách dost

brožura cesta vody

Cesta zubačky aneb Proč má zubačka zuby?

brožura cesta zubačky

Podklady pro vznik brožury Cesta vyhlídek aneb Jednou jsi dole a jednou zas nahoře

Celkové náklady projektu byly 124 750 Kč
Dotace Nadace Partnerství Brno
87 050 Kč

TENTO PROJEKT PODPOŘILA NADACE PARTNERSTVÍ

nadace_partnerstvi