Tanvaldsko

Die Projekte

Die Projekte in der Mikroregion

Navigation:  Startseite -> Projekte -> Propagace společného přírodního a kulturního dědictví

Propagace společného přírodního a kulturního dědictví

There are no translations available.

V roce 2017 Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko realizuje projekt „Propagace společného přírodního a kulturního dědictví“, který je finančně podpořen z Fondu mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česko – Polsko, prostřednictvím sdružení Euroregion Nisa.

Zajímavé na tomto projektu je, že byl vytvořen jako projekt typu „B“. To znamená, že stejné projekty jsou realizovány ve stejnou dobu na české i na polské straně (na polské straně byl zrealizován podobný projekt „Promocja wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego“).

Cílem obou projektů je zvýšení atraktivity společného příhraničního území prostřednictvím jeho citlivé propagace. Společně vytvořené propagační materiály představují turistické atraktivity území se společným potenciálem kulturního i přírodního dědictví a napomáhají rozvoji turistického ruchu i trvale udržitelnému rozvoji regionu. Společná realizace obou projektů také prohlubuje kontakty i dobré vztahy české komunity s polskou a také mezi všemi sektory společnosti na obou stranách hranice.

Vytvořením propagačních materiálů pro návštěvníky dochází k rozšíření nabídky naší společné turistické destinace.

 V rámci řízení projektů jsou zrealizovány tyto aktivity:

  • několik pracovních setkání zástupců partnerů projektu
  • společná tvorba a tisk letních cyklistických a turistických map s přesahem do Polska
  • tvorba a tisk souborů propagačních materiálů členských obcí Mikroregionu Tanvaldsko
  • tvorba a tisk propagačních materiálů komplexu všech místních částí partnerské obce Stara Kamienica
  • společné velké partnerské setkání obou komunit realizátorů projektu v polské obci Barcinek (místní část obce Stara Kamienica)
  • návazná marketingová komunikace s návštěvníky i místními obyvateli s vytvořenými propagačními materiály, distribuce vydaných propagačních materiálů

Mikroregion Tanvaldsko nabízí všem subjektům poskytujícím služby v udržitelném cestovním ruchu, podporujícím propagaci kulturního a přírodního dědictví a zážitkovou aktivní turistiku v příhraničním území, prezentaci ve vznikajícím propagačním materiálu. Prezentace je zdarma. Podklady je nutné poskytnout do konce února 2018.

Vydané propagační materiály budou zájemcům k nahlédnutí i vyzvednutí v regionálních informačních centrech obcí Mikroregionu Tanvaldsko a v kulturním informačním centru a Jizerskohorské umělecké galerii obce Stara Kamienica.

velke partnerske setkani k realizaci projektu 3velke partnerske setkani k realizaci projektu 2velke partnerske setkani k realizaci projektu 1velke partnerske setkani k realizaci projektu 4velke partnerske setkani k realizaci projektu 5

 

 

alt