Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska

| Drucken |
There are no translations available.

Záměrem tohoto integrovaného projektu, předkládaného 11 obcemi Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko, je vytvoření:

Název projektu: Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska
Trvání projektu: 27.1.2010 - 31.7.2011
Financování: Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Žádost o spolufinancování projektu byla podána do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dne 27. 1. 2010.

Projekt „Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska" ve výši cca 6 mil. Kč podporuje rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Tanvaldsku, z 92,5 % je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod a z rozpočtu ČR. Zbývajících 7,5 % rozpočtu projektu je financováno z prostředků obcí Mikroregionu Tanvaldsko.

První částí projektu byla stavba nové cyklotrasy číslo 3025 mezi Tanvaldem a Desnou. Do současné doby měli totiž cykloturisté možnost sjet z frekventovaného Tanvaldu poněkud adrenalinovým sjezdem Sladkou Dírou do Desné anebo vést kolo pěšky. Nyní je vytvořena pohodlnější a bezpečnější verze z Tanvaldu podél koryta řeky Bílá Desná až do místa propojení dvou stávajících cyklotras č. 3019 a č. 3022 v Desné. Celková délka řešeného a označeného úseku je 1 289 m a tímto se doplní současná síť cyklotras vedoucí z Navarova a proplétající se všemi obcemi Mikroregionu Tanvaldsko až na hraniční přechod Jizerka - Orle.

Projekt má ještě druhou část - pořízení sítě odpočinkových míst s přístřešky na cyklistických a turistických trasách ve všech obcích Mikroregionu Tanvaldsko se vzájemně provázaným informačním a navigačním systémem k významným turistickým atraktivitám. Odpočinková místa s touto turistickou nabídkou poslouží turistům a jistě i místním obyvatelům při jejich výletech krajinou. Vznikly v Harrachově u železničního nádraží, v Josefově Dole u Skalní vyhlídky, ve Zlaté Olešnici v centru obce a ve Stanovém, v blízkosti centra Jiřetína pod Bukovou, pod Mariánskou horou v Albrechticích v Jizerských horách, v Příchovicích, na Smržovce, na Filouně v Plavech (Mikšova hora), v Tanvaldě na Světlé, v sedle Špičáku, u vyhlídky Terezínka, pod přírodní vyhlídkou Muchov, v Desné na Novině, Nýčových domcích a u Protržené přehrady.

Po rozhodnutí Regionální Radou regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod o poskytnutí dotace tomuto projektu byl dne 22. 11. 2010 Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko vyzván k předložení povinné přílohy k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace (byla jím ověřená kopie Smlouvy o zřízení zvláštního účtu projektu).

Smlouva o poskytnutí dotace ze strany programu ROP byla následně podepsána.

Realizace projektu byla zahájena v lednu 2011 výběrovými řízeními na dodavatele všech činností v projektu.

Celkový rozpočet projektu včetně DPH
 6 169 290,00 Kč
z toho stavební část projektu
 
    cyklotrasa č.3025 Tanvald – Desná bez DPH
 2 220 000,00 Kč
    16 odpočinkových míst v obcích bez DPH
 2 595 150,00 Kč
    DPH stavební části projektu  963 030,00 Kč
Rezerva na vícepráce celkem včetně DPH  78 550,00 Kč
Neinvestiční výdaje – služby, propagace, publicita, poplatky včetně DPH  312 560,00 Kč

Zpracovala:
Ing. Kateřina Preusslerová
Manažerka projektu a Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko
Tel.: +420 737 761 659
Email: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.

pro Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko
Palackého 359
468 41 Tanvald
www.tanvaldsko.info

Tisková zpráva při dokončení projektu ke stažení zde .

Fotodokumentace průběhu budování odpočinkových míst

thumb_foto01
Odpočinkové místo Albrechtice v Jiz.horách pod Mariánskou horou
thumb_foto02
Odpočinkové místo Desná – Protržená přehrada
thumb_foto03
Odpočinkové místo Jiřetín pod Bukovou
thumb_foto04
Odpočinkové místo Josefův Důl na skalní vyhlídce v Pekle
 thumb_foto05
Odpočinkové místo Tanvald – sedlo Špičáku
 thumb_foto06
Odpočinkové místo Zlatá Olešnice – centrum
thumb_foto07
Část úseku cyklotrasy
 thumb_foto08
Značení cyklotrasy
 thumb_foto09
Značení cyklotrasy
 thumb_foto10
Nový povrch cyklotrasy
 thumb_foto11
Zábradlí na cyklotrase

NUTSII sEU