Tanvaldsko

Die Projekte

Die Projekte in der Mikroregion

Navigation:  Startseite -> Projekte -> Příprava projektu: Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska

Příprava projektu: Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska

There are no translations available.

Projekt by měl vytvořit síť přístřešků, odpočívadel, stojanů na kola, laviček i okrasných prvků na místech, která mají co nabídnout turistům (vyhlídky s přírodními atraktivitami, přístřešky a odpočivadla s mobiliáři např. v blízkosti a návaznosti na pamětihodnosti a další zajímavosti, kulturní dědictví, zdroje zážitků apod.). Celkem bude pro turisty vybaveno 16 míst. Tato místa budou poskytovat odpočinek, výhled či pohled na turistické atraktivity, zajistí dostupnost těchto turistických atraktivit. Dále tato místa nabídnou orientaci v terénu, informace o dalších trasách, o možnostech dalších výletů a návštěv v regionu. Součástí takto vybavené sítě tras bude i zmapování nabídky služeb pro turisty – orientační systémy.

Cíle projektu:

  • Cílem připravovaného projektu „Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska" je zkvalitnění infrastruktury a spektra služeb pro rozvoj cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko.
  • Součástí projektu bude vznik nové bezpečné cyklotrasy mezi Tanvaldem a Desnou, doplňující a ucelující stávající síť cyklotras Mikroregionu Tanvaldsko.
  • Projekt svými aktivitami (realizace 1 200 m cyklotrasy Tanvald – Desná, 16 turistických odpočinkových míst včetně navigačního systému) podporuje rozvoj šetrných forem cestovního ruchu ve formě cykloturistiky a cyklodopravy v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu.

Přípravné kroky projektu:

  • V roce 2008 byla podána žádost přípravu tohoto projektu do Grantového fondu LK č. 1 – Podpora hospodářského a regionálního rozvoje kraje – příprava žádostí o dotaci za strukturálních fondů.
  • Žádost byla podpořena dotací na zpracování projektové dokumentace a přípravu žádosti ve výši 50 000 Kč z celkového rozpočtu 100 000 Kč.
  • Projektová dokumentace byla zpracována a podána žádost na jeho spolufinancování do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod do oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR

Projekt je již realizován. Zpráva z realizace je zde.

liberecky_kraj
Tento projekt je podporován Libereckým krajem.