Tanvaldsko

Die Projekte

Die Projekte in der Mikroregion

Navigation:  Startseite -> Projekte

Vytvoření systému separace bioodpadů v Mikroregionu Tanvaldsko

There are no translations available.

Cílem projektu je snižování množství skládkovaných biologicky rozložitelných složek v komunálních odpadech jeho separací a stoprocentní využití vzniklého kompostu v místě vzniku, ve spádové oblasti Mikroregionu Tanvaldsko.

Weiterlesen...
 
   

Optimalizace a propagace cyklotras česko - polského cyklistického areálu

There are no translations available.

Partnerem projektu je polské město Szklarska Poreba.

Hlavní náplní projektu bylo technické zkvalitnění sítě cyklotras v Mikroregionu Tanvaldsko s přímým napojením na polské cyklotrasy regionu Szklarske Poreby a dále realizace společných marketingových i propagačních partnerských aktivit.

Weiterlesen...
 
   

Společná propagace a marketing cestovního ruchu

There are no translations available.

Projekt česko – polské přeshraniční spolupráce

  1. Partnerem projektu je Obec Stara Kamienica
  2. Rozpočet projektu 11 176 €
  3. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj 9 499,60 €
Weiterlesen...
 
   

Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska

There are no translations available.

Záměrem tohoto integrovaného projektu, předkládaného 11 obcemi Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko, je vytvoření:

  • Nové Cyklotrasy č. 3025 Tanvald – Desná doplňující síť cyklotras Mikroregionem Tanvaldsko a propojující Tanvald s Desnou novou bezpečnou spojovací trasou

  • komplexně vybavené sportovně - rekreační doprovodné infrastruktury - sítě odpočívadel s přístřešky na turistických a cyklistických trasách v Mikroregionu Tanvaldsko jako nového produktu cestovního ruchu se vzájemně provázanými informačními a navigačními systémy k významným turistickým atraktivitám

Weiterlesen...
 
   

Společný česko – polský marketing cestovního ruchu v příhraničním regionu

There are no translations available.

Projekt se zabývá přípravou, překlady, vydáním, představením a distribucí multijazyčných propagačních materiálů - Stezky kulturního a historického dědictví Tanvaldska, česko-polský Kalendář akcí pro rok 2011.

Weiterlesen...
 
   

Strana 3 z 6