Tanvaldsko

Centrum společných služeb obcím Tanvaldsko

Navigation:  Startseite -> Centrum služeb

Centrum společných služeb obcím Tanvaldsko je vytvořeno v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, vedeného Svazem měst a obcí ČR ve spolupráci s Dobrovolnými svazky obcí.

Obce z území Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko se v rámci dobré meziobecní spolupráce do projektu zapojily. Starostové obcí uvítali tuto strukturovanou pomoc v oblastech právní podpory i v oblasti realizace rozvojových záměrů.
V rámci svého působení Centrum společných služeb realizuje ve spolupráci se svazkem obcí i Místní akční skupinou Rozvoj Tanvaldska mnoho aktivit pro odbornou i širokou veřejnost.

Kontakty na pracovnice Centra společných služeb:
Náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

Ing. Kateřina Preusslerová
manažerka CSS
tel.: 737 761 659
e-mail: katerina.preusslerova@tanvald.info

Tereza Šolcová
specialistka na rozvoj mikroregionu
tel.: 728 685 085
e-mail: solcova@jiretinpb.cz

Veronika Hůzlová
specialistka na Veřejné zakázky malého rozsahu
tel.: 725 814 977
e-mail: veronika.huzlova@seznam.cz

Zde přidáváme jednotlivé příspěvky v průběhu realizace projektu:

Podpora meziobecní spolupráce

Vzájemná spolupráce prostřednictvím Centra společných služeb obcím Mikroregionu Tanvaldsko je klíčem k efektivnějšímu a kvalitnějšímu výkonu veřejné správy i v těch nejmenších obcích.

Děkujeme, že nám pomůžete zlepšit rozvoj CESTOVNÍHO RUCHU NA TANVALDSKU. Vyplněním dotazníku můžeme lépe monitorovat situaci v cestovním ruchu a zacílit na efektivní rozvoj území.

Dotazník spokojenosti s turistickou nabídkou Tanvaldska

Informační zpravodaj č.2

There are no translations available.

V dubnu roku 2017 byl vydán Zpravodaj Mikroregionu Tanvaldsko č. 2. Tématem zpravodaje je kromě aktuálních informací z Centra společných služeb realizace regionálních projektů, prevence kriminality, kulturní tipy a vzdělávání v oblasti školství prostřednictvím projektu MAP (místního akčního plánování) ve školství. Zpravodaj pozval veřejnost kromě Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana i na semináře pro rodiče. Přílohou zpravodaje byl opět SEZNAM VEŘEJNÝCH SLUŽEB - ZDRAVOTNICTVÍ (přehled aktuálních kontaktů na praktické i odborné lékaře, nemocnice, pohotovostí a Horskou službu).

 

Weiterlesen...
 
   

Informační zpravodaj č.1

There are no translations available.

V rámci činnosti Centra společných služeb jsou pololetně vydávány noviny Zpravodaj Mikroregionu Tanvaldsko. Přílohou prvního zpravodaje vydaného v listopadu 2016 je i SEZNAM VEŘEJNÝCH SLUŽEB - aktuální seznam sociálních služeb, škol a kulturních i osvětových zařízení v mikroregionu Tanvaldsko.

 

Weiterlesen...
 
   

Projekt Centra společných služeb

There are no translations available.

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB OBCÍM TANVALDSKO

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně také „Centra společných služeb" (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je nový projekt Svazu měst a obcí ČR.

Je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO).

Starostové obcí z území DSO Mikroregionu Tan¬valdsko v rámci podpory dobré meziobecní spolupráce uvítali možnost této strukturované pomoci v oblastech právní podpory i v oblasti rozvojových záměrů obcí a do projektu se zapojili.

Weiterlesen...
 
   

Strana 3 z 3