Tanvaldsko

Turistické informace

Turistické informace pro návštěvníky mikroregionu

Navigace:  Titulní stránka -> Turistické informace
Zpět

Tanvaldské kapličky

Desná / Turistické trasy, naučné stezky


Výletní trasa je zaměřená na zajímavé a veřejnosti přístupné sakrální památky v okolí obcí Desná, Tanvald a Kořenov.

Desná

Obec Desná v Jizerských horách byla založena v roce 1691 hrabětem Albrechtem Maxmiliánem Desfoursem a její dnešní podoba vznikla spojením několika malých osad. Rozkládá se v údolí kolem říček Bílá a Černá Desná a na okolních stráních. K významnému rozkvětu obce došlo v druhé polovině minulého století, kdy zde byly v provozu velmi známé lázně. Na jejich místě stojí dnes park, kterému vévodí architektonicky zajímavá Riedlova vila. Tu nechal roku 1895 postavit místní sklářský podnikatel Josef Riedl. V roce 1945 přišli do Desné noví osídlenci, v té době také došlo k dalšímu rozvoji sklářského a keramického průmyslu. Trasa výletu začíná u římskokatolického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Kostel, který byl postaven roku 1901, má nad vchodem kamenný reliéf "Královny nanebevzaté". Interiér kostela můžete vidět při bohoslužbách. Další zastávkou je starokatolický kostel Nanebevstoupení Páně z roku 1890. Přestože má kostel značně poničenou fasádu, skrývá opravený interiér, a řadí se k nejvýznamnějším památkám města. Minout nelze ani novogotickou Riedlovu hrobku, ke které se lze dostat procházkou po cestě z parkovištěu restaurace Pod Lípou. Hrobka, postavená v roce 1890, patřila podnikateli Josefu Riedlovi, majiteli zdejší sklářské hutě.

Tanvald – Šumburk

Město Tanvald leží na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, na soutoku řek Kamenice a Desná. První písemná zmínka o dřevařské osadě Tanvald pochází z poloviny 16. století, osada tehdy patřila pod obec Smržovku. Samostatně existuje Tanvald zhruba od začátku 17. století. Šumburk nad Desnou je dnes vnímán jako integrální součást Tanvaldu, na jeho území se nachází hlavní tanvaldské nádraží. Šumburk má podobně jako Tanvald počátky na začátku 17. století a jeho obyvatelé se zabývali zpracováním lnu, později i bavlny. Kostel sv. Františka z Assisi v městské části Tanvaldu – Šumburk je chráněnou kulturní památkou. Základní kámen tohoto kostela, obsahující zaletovanou schránku se zakládací listinou, stavebními plány a korespondencí vztahující se ke stavbě, byl položen v roce 1899. Slavnostní vysvěcení kostela se konalo 15. srpna 1901. Jméno Františka z Assisi nese kostel od roku 1918. Zvony z věže byly za druhé světové války zkonfiskovány. V roce 1993 získal dva zvony nové. V letním období je kostel otevřený k bohoslužbám.

Příchovice

Příchovice patří mezi menší, ale útulné středisko turistiky na pomezí mezi Jizerkami a Krkonošemi, vzdálené 6 km od Harrachova. První písemná zmínka o huti v Rejdicích se objevila v roce 1577. Do roku 1848 patřily Příchovice k panství Semily. Obyvatelé se živili sklářstvím, domáckou výrobou příze a tkaním, dřevařstvím. Přehlédnout nelze novorománský trojlodní kostel kostel sv. Víta, pocházející z let 1859 – 1862. Interiér je vyzdoben uměleckými předměty z 18. století.  V obci a okolí je několik soch, například sv. Jana Nepomuckého a několik dalších kapliček převážně z 19. století. Cestou můžete navštívit osmibokou novogotickou rozhlednu Štěpánka, která bývá označována za královnu rozhleden Jizerských hor. Kamenná rozhledna z let 1847 – 1892, vysoká 24 metrů postavená na vrchu Hvězda (959 m n. m.) nad Příchovicemi, byla pojmenovaná podle arcivévody Štěpána. Rozhledna je za příznivého počasí celoročně přístupná. Z rozhledny je pěkný výhled na Krkonoše, Jizerské hory, ale i Český ráj a Lužické hory.

Kořenov

Obec Kořenov leží na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, mezi městy Tanvald a Harrachov. Rozkládá se v nadmořské výšce od 570 do 1025 m.n.m. Obec získala svůj název podle hory s kořeny. Vznikla v roce 1960 sloučením obcí Polubný, Příchovice, Kořenov se rozkládá na území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a částí se dotýká i Krkonošského národního parku. Je oblíbeným místem turistů, cyklistů běžkařů i příznivců sjezdového lyžování. Tesařovská kaple byla postavena německými evangelíky na počátku 20. století. Projekt kaple zhotovil berlínský stavitel, architekt sakrálních staveb dr. Otto Bartning. Osmiboká kaple byla postavena svépomocí a dne 20. října 1909 za velké slávy a účasti vysvěcena a předána do užívání.

Kilometráž: 14 km