Tanvaldsko

Projekty

Projekty v rámci mikroregionu

Navigace:  Titulní stránka -> Projekty

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO SYSTÉMU SEPARACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

Obce svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko podporují snižování celkového množství odpadů

Celý článek...
 
   

Projekt MÍSTA S TRADICÍ

  • Lead partner projektu: Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko

  • Partner projektu: gmina Stara Kamienica

Projekt je spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko – Polsko pod registračním číslem CZ.3.22/3.2.00/13.03923.

Cílem projektu je propagace a udržování společných kulturních a historických tradic příhraničního území, vytváření podmínek pro usnadnění vzájemných kontaktů příhraničních společenství, které přispívají k prohloubení vztahů mezi lidmi na obou stranách hranice.

Celý článek...
 
   

Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky

Partnerem projektu je polské město Szklarska Poreba.

Celý článek...
 
   

Vytvoření systému separace bioodpadů v Mikroregionu Tanvaldsko

Cílem projektu je snižování množství skládkovaných biologicky rozložitelných složek v komunálních odpadech jeho separací a stoprocentní využití vzniklého kompostu v místě vzniku, ve spádové oblasti Mikroregionu Tanvaldsko.

Celý článek...
 
   

Optimalizace a propagace cyklotras česko - polského cyklistického areálu

Partnerem projektu je polské město Szklarska Poreba.

Hlavní náplní projektu bylo technické zkvalitnění sítě cyklotras v Mikroregionu Tanvaldsko s přímým napojením na polské cyklotrasy regionu Szklarske Poreby a dále realizace společných marketingových i propagačních partnerských aktivit.

Celý článek...
 
   

Strana 2 z 6