Tanvaldsko

Projekty

Projekty v rámci mikroregionu

Navigace:  Titulní stránka -> Projekty

Společná propagace a marketing cestovního ruchu

Projekt česko – polské přeshraniční spolupráce

  1. Partnerem projektu je Obec Stara Kamienica
  2. Rozpočet projektu 11 176 €
  3. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj 9 499,60 €
Celý článek...
 
   

Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska

Záměrem tohoto integrovaného projektu, předkládaného 11 obcemi Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko, je vytvoření:

  • Nové Cyklotrasy č. 3025 Tanvald – Desná doplňující síť cyklotras Mikroregionem Tanvaldsko a propojující Tanvald s Desnou novou bezpečnou spojovací trasou

  • komplexně vybavené sportovně - rekreační doprovodné infrastruktury - sítě odpočívadel s přístřešky na turistických a cyklistických trasách v Mikroregionu Tanvaldsko jako nového produktu cestovního ruchu se vzájemně provázanými informačními a navigačními systémy k významným turistickým atraktivitám

Celý článek...
 
   

Společný česko – polský marketing cestovního ruchu v příhraničním regionu

Projekt se zabývá přípravou, překlady, vydáním, představením a distribucí multijazyčných propagačních materiálů - Stezky kulturního a historického dědictví Tanvaldska, česko-polský Kalendář akcí pro rok 2011.

Celý článek...
 
   

Zkvalitňování informací na www.tanvaldsko.info v oblasti cestovního ruchu

Předmětem projektu bylo rozšíření funkcí stránek www.tanvaldsko.info, zejména pak částečný redesign webu, připojení kalendáře akcí na Datový sklad Libereckého kraje, zprovoznění vyhledávání v rámci webu.

Celý článek...
 
   

Příprava projektu: Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska

Projekt by měl vytvořit síť přístřešků, odpočívadel, stojanů na kola, laviček i okrasných prvků na místech, která mají co nabídnout turistům (vyhlídky s přírodními atraktivitami, přístřešky a odpočivadla s mobiliáři např. v blízkosti a návaznosti na pamětihodnosti a další zajímavosti, kulturní dědictví, zdroje zážitků apod.). Celkem bude pro turisty vybaveno 16 míst. Tato místa budou poskytovat odpočinek, výhled či pohled na turistické atraktivity, zajistí dostupnost těchto turistických atraktivit. Dále tato místa nabídnou orientaci v terénu, informace o dalších trasách, o možnostech dalších výletů a návštěv v regionu. Součástí takto vybavené sítě tras bude i zmapování nabídky služeb pro turisty – orientační systémy.

Celý článek...
 
   

Strana 3 z 6