Tanvaldsko

Projekty

Projekty v rámci mikroregionu

Navigace:  Titulní stránka -> Projekty

Účast na projektu PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko se jako partner Svazu měst a obcí ČR v roce 2014 a 2015 zúčastnil projektu:

„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

zkráceně „Podpora meziobecní spolupráce".

Celý článek...
 
   

MIKROREGION TANVALDSKA - MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA

Projekt MIKROREGION TANVALDSKA - MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA naplňuje legislativní požadavky České republiky vedoucí ke snižování podílu biologicky rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládky.

Celý článek...
 
   

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO SYSTÉMU SEPARACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

Obce svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko podporují snižování celkového množství odpadů

Celý článek...
 
   

Projekt MÍSTA S TRADICÍ

  • Lead partner projektu: Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko

  • Partner projektu: gmina Stara Kamienica

Projekt je spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko – Polsko pod registračním číslem CZ.3.22/3.2.00/13.03923.

Cílem projektu je propagace a udržování společných kulturních a historických tradic příhraničního území, vytváření podmínek pro usnadnění vzájemných kontaktů příhraničních společenství, které přispívají k prohloubení vztahů mezi lidmi na obou stranách hranice.

Celý článek...
 
   

Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky

Partnerem projektu je polské město Szklarska Poreba.

Celý článek...
 
   

Strana 1 z 5