Tanvaldsko

Projekty

Projekty v rámci mikroregionu

Navigace:  Titulní stránka -> Projekty

Propagace společného přírodního a kulturního dědictví

V roce 2017 a 2018 Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko realizoval projekt „Propagace společného přírodního a kulturního dědictví“, který byl finančně podpořen z Fondu mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česko – Polsko, prostřednictvím sdružení Euroregion Nisa.

Zajímavé na tomto projektu je, že byl vytvořen jako projekt typu „B“. To znamená, že stejné projekty jsou realizovány ve stejnou dobu na české i na polské straně (na polské straně byl zrealizován podobný projekt „Promocja wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego“).

Celý článek...
 
   

Projekt Centra společných služeb obcím Tanvaldsko

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně také „Centra společných služeb" (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je nový projekt Svazu měst a obcí ČR. Je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO).

Celý článek...
 
   

Účast na projektu PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko se jako partner Svazu měst a obcí ČR v roce 2014 a 2015 zúčastnil projektu:

„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

zkráceně „Podpora meziobecní spolupráce".

Celý článek...
 
   

MIKROREGION TANVALDSKA - MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA

Projekt MIKROREGION TANVALDSKA - MOBILNÍ KOMPOSTÁRNA naplňuje legislativní požadavky České republiky vedoucí ke snižování podílu biologicky rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládky.

Celý článek...
 
   

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO SYSTÉMU SEPARACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

Obce svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko podporují snižování celkového množství odpadů

Celý článek...
 
   

Strana 1 z 6