NYC Escorts bestnyescorts.com

Tanvaldsko

Centrum společných služeb obcím Tanvaldsko

Navigace:  Titulní stránka -> Centrum služeb -> Příprava programů rozvoje obcí a Mikroregionu Tanvaldsko

Centrum společných služeb obcím Tanvaldsko je vytvořeno v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, vedeného Svazem měst a obcí ČR ve spolupráci s Dobrovolnými svazky obcí.

Obce z území Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko se v rámci dobré meziobecní spolupráce do projektu zapojily. Starostové obcí uvítali tuto strukturovanou pomoc v oblastech právní podpory i v oblasti realizace rozvojových záměrů.
V rámci svého působení Centrum společných služeb realizuje ve spolupráci se svazkem obcí i Místní akční skupinou Rozvoj Tanvaldska mnoho aktivit pro odbornou i širokou veřejnost.

Kontakty na pracovnice Centra společných služeb:
Náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

Ing. Kateřina Preusslerová
manažerka CSS
tel.: 737 761 659
e-mail: katerina.preusslerova@tanvald.info

Tereza Šolcová
specialistka na rozvoj mikroregionu
tel.: 728 685 085
e-mail: solcova@jiretinpb.cz

Veronika Hůzlová
specialistka na Veřejné zakázky malého rozsahu
tel.: 725 814 977
e-mail: veronika.huzlova@seznam.cz

Zde přidáváme jednotlivé příspěvky v průběhu realizace projektu:

Podpora meziobecní spolupráce

Vzájemná spolupráce prostřednictvím Centra společných služeb obcím Mikroregionu Tanvaldsko je klíčem k efektivnějšímu a kvalitnějšímu výkonu veřejné správy i v těch nejmenších obcích.

Děkujeme, že nám pomůžete zlepšit rozvoj CESTOVNÍHO RUCHU NA TANVALDSKU. Vyplněním dotazníku můžeme lépe monitorovat situaci v cestovním ruchu a zacílit na efektivní rozvoj území.

Dotazník spokojenosti s turistickou nabídkou Tanvaldska

Příprava programů rozvoje obcí a Mikroregionu Tanvaldsko

Centrum společných služeb Tanvaldska se významně podílí na realizaci projektu "Plánování regionálního rozvoje v Mikroregionu Tanvaldsko". Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu - Operačního programu Zaměstnanost. V rámci tohoto projektu jsou připravovány programy rozvoje členských obcí a Program rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko.

Projektovým týmem byly během druhé poloviny roku 2018 a zejména letos zpracovány kompletní analytické podklady a také proběhla dotazníková šetření v členských obcích. Ve všech obcích letos proběhla i veřejná komunitní projednávání a sbírání podnětů občanů.

Analytické podklady (geografická poloha, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, občanská vybavenost obcí, správa obce), dílčí SWOT analýza a zejména výsledky dotazníkových šetření (komentované výsledky šetření mezi občany obcí) lze nalézt na tomto webu: 

www.tanvaldsko.eu

 

 
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transporter Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development