NYC Escorts bestnyescorts.com

Tanvaldsko

Centrum společných služeb obcím Tanvaldsko

Navigace:  Titulní stránka -> Centrum služeb -> Jednáme o vzniku centra sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko

Centrum společných služeb obcím Tanvaldsko je vytvořeno v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, vedeného Svazem měst a obcí ČR ve spolupráci s Dobrovolnými svazky obcí.

Obce z území Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko se v rámci dobré meziobecní spolupráce do projektu zapojily. Starostové obcí uvítali tuto strukturovanou pomoc v oblastech právní podpory i v oblasti realizace rozvojových záměrů.
V rámci svého působení Centrum společných služeb realizuje ve spolupráci se svazkem obcí i Místní akční skupinou Rozvoj Tanvaldska mnoho aktivit pro odbornou i širokou veřejnost.

Kontakty na pracovnice Centra společných služeb:
Náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

Ing. Kateřina Preusslerová
manažerka CSS
tel.: 737 761 659
e-mail: katerina.preusslerova@tanvald.info

Tereza Šolcová
specialistka na rozvoj mikroregionu
tel.: 728 685 085
e-mail: solcova@jiretinpb.cz

Veronika Hůzlová
specialistka na Veřejné zakázky malého rozsahu
tel.: 725 814 977
e-mail: veronika.huzlova@seznam.cz

Zde přidáváme jednotlivé příspěvky v průběhu realizace projektu:

Podpora meziobecní spolupráce

Vzájemná spolupráce prostřednictvím Centra společných služeb obcím Mikroregionu Tanvaldsko je klíčem k efektivnějšímu a kvalitnějšímu výkonu veřejné správy i v těch nejmenších obcích.

Děkujeme, že nám pomůžete zlepšit rozvoj CESTOVNÍHO RUCHU NA TANVALDSKU. Vyplněním dotazníku můžeme lépe monitorovat situaci v cestovním ruchu a zacílit na efektivní rozvoj území.

Dotazník spokojenosti s turistickou nabídkou Tanvaldska

Jednáme o vzniku centra sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko

Statistické údaje, zprávy médií i pouhý pohled kolem sebe nám potvrzují, že naše populace stárne. Navíc určité procento obyvatelstva trpí nějakým zdravotním omezením, často trvalým. Obce by v tomto ohledu měly být připravené a nečekat, co nabídne či nařídí stát.

Starostové obcí spojených do Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko se shodují, že řízení a rozvoj sociálních služeb musí mít ve svých rukách především obce – samosprávy, aby je mohly operativně řídit dle aktuálních skutečných potřeb občanů v území.

Pro lepší a intenzivnější zajištění potřebných sociálních služeb není nutno zřizovat novou organizaci a stavět nákladný nový objekt. Pro naplnění aktuálních potřeb v regionu je spíše žádoucí zrekonstruovat některou nevyužitou budovu a posílit a propojit všechny stávající sociální služby – ve Smržovce, Tanvaldu, Desné a Velkých Hamrech.

Na základě informací vzešlých z procesu aktualizace komunitního plánování sociálních služeb, oficiálního průzkumu potřeb obcí v ORP Tanvald a zejména s využitím znalostí starostů o potřebách jejich obcí přikročily obce Mikroregionu Tanvaldsko k přípravě záměru pro zřízení společného místa poskytování nových a rozšíření původních sociálních služeb v regionu. Jedná se o vznik Centra sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko se sídlem ve Smržovce a třemi „detašovanými pracovišti“.

CSS Tanvaldsko se na jednání a možné přípravě projektu podílí.

Vznik_Centra_SOCIALNICH_SLUZEB_Mikroregionu_Tanvaldsko_fin.pdf

 
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transporter Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development