Tanvaldsko

Centrum společných služeb obcím Tanvaldsko

Navigace:  Titulní stránka -> Centrum služeb -> CSS spolupracuje s Místní akční skupinou Rozvoj Tanvaldska na vzdělávání ve školství

Centrum společných služeb obcím Tanvaldsko je vytvořeno v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, vedeného Svazem měst a obcí ČR ve spolupráci s Dobrovolnými svazky obcí.

Obce z území Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko se v rámci dobré meziobecní spolupráce do projektu zapojily. Starostové obcí uvítali tuto strukturovanou pomoc v oblastech právní podpory i v oblasti realizace rozvojových záměrů.
V rámci svého působení Centrum společných služeb realizuje ve spolupráci se svazkem obcí i Místní akční skupinou Rozvoj Tanvaldska mnoho aktivit pro odbornou i širokou veřejnost.

Kontakty na pracovnice Centra společných služeb:
Náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

Ing. Kateřina Preusslerová
manažerka CSS
tel.: 737 761 659
e-mail: katerina.preusslerova@tanvald.info

Tereza Šolcová
specialistka na rozvoj mikroregionu
tel.: 728 685 085
e-mail: solcova@jiretinpb.cz

Veronika Hůzlová
specialistka na Veřejné zakázky malého rozsahu
tel.: 725 814 977
e-mail: veronika.huzlova@seznam.cz

Zde přidáváme jednotlivé příspěvky v průběhu realizace projektu:

Podpora meziobecní spolupráce

Vzájemná spolupráce prostřednictvím Centra společných služeb obcím Mikroregionu Tanvaldsko je klíčem k efektivnějšímu a kvalitnějšímu výkonu veřejné správy i v těch nejmenších obcích.

Děkujeme, že nám pomůžete zlepšit rozvoj CESTOVNÍHO RUCHU NA TANVALDSKU. Vyplněním dotazníku můžeme lépe monitorovat situaci v cestovním ruchu a zacílit na efektivní rozvoj území.

Dotazník spokojenosti s turistickou nabídkou Tanvaldska

CSS spolupracuje s Místní akční skupinou Rozvoj Tanvaldska na vzdělávání ve školství

Centrum společných služeb spolupracuje s Místní akční skupinou Rozvoj Tanvaldska, z.s.

Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska (zkráceně MAS RT) je v registru zapsaný spolek podnikatelů, obcí a neziskových organizací sdružených za účelem rozvoje území a čerpání dotací. Ve spolupráci s Mikroregionem Tanvaldsko MAS RT realizuje - za významné organizační výpomoci Centra společných služeb - společný projekt pod názvem „MAP Tanvaldsko“. Díky tomuto projektu se vzdělávají pedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol i veřejnost – rodiče, pěstouni, prarodiče, pracovníci institucí zabávající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.

V  nedávné minulosti proběhly pro pedagogické pracovníky i děti tyto semináře:

  • Efektivní začleňování žáků v inkluzivní třídě - proběhlo 27.4.2017 v ZŠ Tanvald Sportovní
  • Profil na jednu stránku - proběhlo 13.4.2017 v ZŠ Plavy
  • Metoda RWCT - dlouhodobý kurz probíhá od 23.3. do 1.12.2017 v ZŠ Velké Hamry
  • Tvorba vize školy - dvoudenní seminář proběhl 10. - 11.2.2017 v ZŠ Plavy
  • Seminář o dílnách čtení proběhl 4.5. a 18.5.2017 v ZŠ Smržovka
  • Úžasné divadlo fyziky pro děti - probíhá od 2.5. do 5.5.2017 (ZŠ Harrachov, kořenov, Plavy, Zlatá Olešnice, Tanvald Masarykova, Velké Hamry, Gymnázium Tanvald) a 26.9. pro ZŠ Smržovka
  • Semináře Zlobící děti, Náhradní otcovská postava - proběhly v MDC Maják Tanvald v květnu a červnu 2017
  • Jak na školu v pohodě - proběhlo dne 30.8.2017 v ZŠ Smržovka. Na organizaci tohoto semináře jsme také spolupracovali s organizací SLUŽBY A ŠKOLENÍ MB, z. ú. Mladá Boleslav.

Připravujeme tyto semináře:

  1. Darované – ukradené dítě, Drogy s lektorem Mgr. Igorem Pavelčákem dne 14. 9. 2017

2. Hejného metoda pro rodiče s lektorkou Dr. Jitkou Michnovou dne 10. 10. 2017

3. Interní Mentoring pro pedagogy v Plavech a Velkých Hamrech

4. Jak vychovat slušného člověka - dr. Lidmila Pekařová dne 13. ledna 2018