NYC Escorts bestnyescorts.com

Tanvaldsko

Centrum společných služeb obcím Tanvaldsko

Navigace:  Titulní stránka -> Centrum služeb

Centrum společných služeb obcím Tanvaldsko je vytvořeno v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, vedeného Svazem měst a obcí ČR ve spolupráci s Dobrovolnými svazky obcí.

Obce z území Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko se v rámci dobré meziobecní spolupráce do projektu zapojily. Starostové obcí uvítali tuto strukturovanou pomoc v oblastech právní podpory i v oblasti realizace rozvojových záměrů.
V rámci svého působení Centrum společných služeb realizuje ve spolupráci se svazkem obcí i Místní akční skupinou Rozvoj Tanvaldska mnoho aktivit pro odbornou i širokou veřejnost.

Kontakty na pracovnice Centra společných služeb:
Náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

Ing. Kateřina Preusslerová
manažerka CSS
tel.: 737 761 659
e-mail: katerina.preusslerova@tanvald.info

Tereza Šolcová
specialistka na rozvoj mikroregionu
tel.: 728 685 085
e-mail: solcova@jiretinpb.cz

Veronika Hůzlová
specialistka na Veřejné zakázky malého rozsahu
tel.: 725 814 977
e-mail: veronika.huzlova@seznam.cz

Zde přidáváme jednotlivé příspěvky v průběhu realizace projektu:

Podpora meziobecní spolupráce

Vzájemná spolupráce prostřednictvím Centra společných služeb obcím Mikroregionu Tanvaldsko je klíčem k efektivnějšímu a kvalitnějšímu výkonu veřejné správy i v těch nejmenších obcích.

Děkujeme, že nám pomůžete zlepšit rozvoj CESTOVNÍHO RUCHU NA TANVALDSKU. Vyplněním dotazníku můžeme lépe monitorovat situaci v cestovním ruchu a zacílit na efektivní rozvoj území.

Dotazník spokojenosti s turistickou nabídkou Tanvaldska

Informační zpravodaj č.2

V dubnu roku 2017 byl vydán Zpravodaj Mikroregionu Tanvaldsko č. 2. Tématem zpravodaje je kromě aktuálních informací z Centra společných služeb realizace regionálních projektů, prevence kriminality, kulturní tipy a vzdělávání v oblasti školství prostřednictvím projektu MAP (místního akčního plánování) ve školství. Zpravodaj pozval veřejnost kromě Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana i na semináře pro rodiče. Přílohou zpravodaje byl opět SEZNAM VEŘEJNÝCH SLUŽEB - ZDRAVOTNICTVÍ (přehled aktuálních kontaktů na praktické i odborné lékaře, nemocnice, pohotovostí a Horskou službu).

 

Celý článek...
 
   

Informační zpravodaj č.1

V rámci činnosti Centra společných služeb jsou pololetně vydávány noviny Zpravodaj Mikroregionu Tanvaldsko. Přílohou prvního zpravodaje vydaného v listopadu 2016 je i SEZNAM VEŘEJNÝCH SLUŽEB - aktuální seznam sociálních služeb, škol a kulturních i osvětových zařízení v mikroregionu Tanvaldsko.

 

Celý článek...
 
   

Projekt Centra společných služeb

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB OBCÍM TANVALDSKO

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně také „Centra společných služeb" (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je nový projekt Svazu měst a obcí ČR.

Je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO).

Starostové obcí z území DSO Mikroregionu Tan¬valdsko v rámci podpory dobré meziobecní spolupráce uvítali možnost této strukturované pomoci v oblastech právní podpory i v oblasti rozvojových záměrů obcí a do projektu se zapojili.

Celý článek...
 
   

Strana 3 z 3

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transporter Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development