Tanvaldsko

Centrum společných služeb obcím Tanvaldsko

Navigace:  Titulní stránka -> Centrum služeb

Centrum společných služeb obcím Tanvaldsko je vytvořeno v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, vedeného Svazem měst a obcí ČR ve spolupráci s Dobrovolnými svazky obcí.

Obce z území Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko se v rámci dobré meziobecní spolupráce do projektu zapojily. Starostové obcí uvítali tuto strukturovanou pomoc v oblastech právní podpory i v oblasti realizace rozvojových záměrů.
V rámci svého působení Centrum společných služeb realizuje ve spolupráci se svazkem obcí i Místní akční skupinou Rozvoj Tanvaldska mnoho aktivit pro odbornou i širokou veřejnost.

Kontakty na pracovnice Centra společných služeb:
Náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

Ing. Kateřina Preusslerová
manažerka CSS
tel.: 737 761 659
e-mail: katerina.preusslerova@tanvald.info

Tereza Šolcová
specialistka na rozvoj mikroregionu
tel.: 728 685 085
e-mail: solcova@jiretinpb.cz

Veronika Hůzlová
specialistka na Veřejné zakázky malého rozsahu
tel.: 725 814 977
e-mail: veronika.huzlova@seznam.cz

Zde přidáváme jednotlivé příspěvky v průběhu realizace projektu:

Podpora meziobecní spolupráce

 

V České republice máme 6 253 obcí a měst, z toho 5.800 obcí má pouze do 3 000 obyvatel. Díky vysokému počtu sídel je sice správa věcí veřejných velmi blízko občanům, ale zajištění její kvality a efektivity může být někdy při administrativní náročnosti obtížné. Klíč k efektivnímu a kvalitnímu výkonu veřejné správy i v těch nejmenších obcích leží v jejich spolupráci. Projekt Center společných služeb, realizovaný Svazem měst a obcí ČR spolu s mikroregiony, ověřuje model meziobecní spolupráce založený na sdílených odborných a administrativních kapacitách.

Workshop Brownfields a greenfields Libereckého kraje

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko prostřednictvím pracovnic Centra společných služeb ve spolupráci s Libereckým krajem,  ARR – Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o. a agenturou CzechInvest připravil seminář „Brownfields a greenfields Libereckého kraje“. Seminář se uskuteční ve středu 13. prosince 2017 od 13.00 hodin v prostorách Schowankovy vily v Jiřetíně pod Bukovou. Záštitu nad seminářem převzala Ing. Radka Loučková Kotasová, členka Rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Celý článek...
 
   

Vzdělávací semináře pro samosprávu obcí DSO Mikroregion Tanvaldsko

Centrum společných služeb zve starosty členských obcí DSO, samosprávu těchto obcí i zástupce příspěvkových organizací na otevřené semináře. Tyto vzdělávací aktivity mají napomoci samosprávě obcí vyznat se v aktuální legislativě a snadněji dostát všem nelehkým povinostem. Semináře proběhnou formou prezentace nové legislativy a následné diskuze nad poznatky z praxe.

Průběh procesu veřejné zakázky malého rozsahu bude školit Mgr. Petr Prášek.

Pozvanka_skoleni_k_VZMR_P.Prasek.pdf

Aktuální legislativu bude školit Jan Horník, specialista na rozvoj mikroregionu ze Svazku obcí Horní Labe.

Pozvanka_skoleni_Aktualni_legislativa_J.Hornik.pdf 

 
   

Interaktivní beseda s Mgr. Igorem Pavelčákem Prevence drogových závislostí

Centrum společných služeb připravilo v rámci projektu „MAP Tanvaldsko“ další interaktivní seminář pro širokou veřejnost - rodiče, prarodiče, pracovníky výchovných a volnočasových zařízení, pěstouny, odborníky i další zájemce.

Seminář s názvem DROGY, pořádaný dne 12. 10. 2017 od 16.00 do 19.00 hodin v MDC Maják v Tanvaldu povede odborný lektor Igor Pavelčák.

Celý článek...
 
   

Seminář pro rodiče Nebojme se učit jinak aneb Výuka matematiky Hejného metodou

 

 

 

Celý článek...
 
   

Seminář NOVELA ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ

Centrum společných služeb Mikroregionu Tanvaldsko připravil seminář NOVELA ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ“ s lektorkou Mgr. Lenkou Bártlovou, manažerkou Centra společných služeb Dobrovolného svazku obcí  Mikroregion Severo – Lanškrounsko.

Celý článek...
 
   

Kontakty na pracovnice Centra společných služeb

Náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

Ing. Kateřina Preusslerová, manažerka CSS, tel.: 737 761 659 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tereza Šolcová, specialistka na rozvoj mikroregionu, tel.: 728 685 085, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Veronika Hůzlová, specialistka na Veřejné zakázky malého rozsahu, tel.:725 814 977, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Celý článek...
 
   

Seminář pro rodiče: DAROVANÉ - UKRADENÉ DÍTĚ s Mgr. Igorem Pavelčákem

Centrum společných služeb ve spolupráci s Mikroregionem Tanvaldsko a MAS RT organizačně připravuje v rámci projektu s názvem „MAP Tanvaldsko“ semináře pro širokou veřejnost - rodiče, prarodiče, pracovníky výchovných a volnočasových zařízení, pěstouny, odborníky i další zájemce.

Na první školní týdny je připraven seminář UKRADENÉ - DAROVANÉ DÍTĚ

Uskuteční se dne 14. září od 16.00 do 19.00 hodinv MDC Maják Tanvald, U Školky, Tanvald.

Jak je to jen možné, o děti se mají starat rodiče. To je také největším přáním dětí - být s rodiči. 

Celý článek...
 
   

CSS spolupracuje s Místní akční skupinou Rozvoj Tanvaldska na vzdělávání ve školství

Centrum společných služeb spolupracuje s Místní akční skupinou Rozvoj Tanvaldska, z.s.

Celý článek...
 
   

Centrum společných služeb má za sebou první rok činnosti.

CSS v rámci Mikroregionu Tanvaldsko se díky projektu stalo profesionálním zázemím, které je k dispozici starostům obcí, ale i školám, spolkům i samotným občanům. Věnuje se a i dále má plánu se věnovat službám, které pro obce představují velkou finanční zátěž s často nejistým výsledkem. Jedná se zejména o oblasti veřejných zakázek, dotačního managementu a právního poradenství.

Celý článek...
 
   

Informační zpravodaj č.2

V dubnu roku 2017 byl vydán Zpravodaj Mikroregionu Tanvaldsko č. 2. Tématem zpravodaje je kromě aktuálních informací z Centra společných služeb realizace regionálních projektů, prevence kriminality, kulturní tipy a vzdělávání v oblasti školství prostřednictvím projektu MAP (místního akčního plánování) ve školství. Zpravodaj pozval veřejnost kromě Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana i na semináře pro rodiče. Přílohou zpravodaje byl opět SEZNAM VEŘEJNÝCH SLUŽEB - ZDRAVOTNICTVÍ (přehled aktuálních kontaktů na praktické i odborné lékaře, nemocnice, pohotovostí a Horskou službu).

 

Celý článek...
 
   

Strana 2 z 3